Sarunu procedūra ar publikāciju „Autotransporta noma operatīvajā līzingā “Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām" | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Autotransporta noma operatīvajā līzingā “Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām"

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Autotransporta noma operatīvajā līzingā “Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām” (turpmāk – sarunu procedūra).

1. Sarunu procedūras priekšmets:

1.1. Autotransporta noma operatīvajā līzingā saskaņā ar pasūtītāja Tehnisko specifikāciju (sk.pielikumu):

- kopā 15 automobiļi;

- līzinga periods no 36 līdz 60 mēnešiem (atšķiras pa Auto grupām).

1.2. Pretendents var iesniegt piedāvājumu gan par visām Auto grupām kopā (kopā 7 (septiņas) Auto grupas), gan par katru no grupām atsevišķi pilnā apjomā.

2. Būtiskākās kvalifikācijas prasības:

2.1. pretendentam ir kompetentas institūcijas piešķirtas tiesības (izsniegta speciālā atļauja (licence)) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar  Ministru kabineta 29.03.2011.noteikumiem Nr.245 “Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai”.

2.2. Pretendentam pēdējo piecu gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzīgu līgumu izpildē, kur viens vai vairāki līgumi noslēgti kopā par vismaz 15 automobiļu (vienā gadā) nodošanu operatīvajā līzingā ar līguma darbības termiņu vismaz uz 48 mēnešiem.

3. Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

3.1. iepirkuma nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt bez maksas elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: agate.kucenko@ldz.lv. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese).

3.2. ieinteresētais piegādātājs ar iepirkuma nolikumu var iepazīties arī VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3.stāvā, 341a.kabinetā), Rīgā, LV-1547 (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

3.3. pēc nepieciešamības nolikuma grozījumi, atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, skaidrojumi, kā arī cita informācija par šī iepirkuma norisi tiks publicēta pasūtītāja tīmekļa vietnē https://www.ldz.lv/lv/iepirkumi  šajā publikācijā. Ņemot vērā minēto, ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot šajā publikācijā ievietotajai informācijai.

 4. Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumus sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 10.aprīļa plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

5. Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumus sarunu procedūrai atver 2019.gada 10.aprīlī, plkst. 10.15, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

6. Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Agate Kucenko, tālrunis: +371 67234857, e-pasta adrese: agate.kucenko@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2019.gada 10.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš