Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Analogo drukas iekārtu izejmateriālu piegāde „Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2024/10-SPAVC)

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Analogo drukas iekārtu izejmateriālu piegāde „Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām” (turpmāk – iepirkums).

Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana:

  • piedāvājumus iepirkumā jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā līdz 2024.gada 27.februārim, plkst. 10.00 (pēc Latvijas Republikas laika);
  • piedāvājumus iepirkumā atver elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām - 2024.gada 27.februārī, plkst. 10.00 (pēc Latvijas Republikas laika).

Iepirkuma dokumentu pieejamība:

  •   visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja pasūtītāja pircēja profilā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/116323

Pasūtītāja tīmekļa vietnē: http://www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” vienīgi informatīvos nolūkos pieejama vispārēja informācija par iepirkumu;

  • ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums regulāri pārbaudīt jaunas informācijas esamību pasūtītāja pircēja profilā un ņemt to vērā iesniedzot piedāvājumu. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Santa Okure, tālrunis: +371 67234936, e-pasta adrese: santa.okure@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2024.gada 27.Februāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš