Sarunu procedūra ar publikāciju „Akcizētās kurināmās dīzeļdegvielas iepirkums” (iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2019/13-IBz) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Akcizētās kurināmās dīzeļdegvielas iepirkums” (iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2019/13-IBz)

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Akcizētās kurināmās dīzeļdegvielas iepirkums” (turpmāk – sarunu procedūra).

CPV kods: 09100000-0 degvielas.

Sarunu procedūras priekšmets: akcizētās kurināmās dīzeļdegvielas iegāde 2019./2020.gada apkures sezonai Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa vajadzībām pasūtītāja objektiem saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma nosacījumiem.

Sarunu procedūras priekšmets netiek dalīts daļās.

Piedāvājumu pretendents var iesniegt tikai par sarunu procedūras priekšmetu pilnā apjomā.

Plānotais aptuvenais iepirkuma priekšmeta apjoms ir ≈162 000 (viens simts sešdesmit divi tūkstoši) litri 2019./2020.gada apkures sezonā.

Piedāvājuma nodrošinājuma summa noteikta EUR 1 000.00 (viens tūkstotis euro un 00 centi) bez PVN. Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kā pretendenta naudas summas iemaksa pircēja bankas kontā. Kopā ar piedāvājuma dokumentiem jāiesniedz maksājuma uzdevums, kas pierāda, ka piedāvājuma nodrošinājuma summa ir iemaksāta pasūtītāja bankas kontā. Valūta, kādā pretendents veic piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR.

Piegāde un izpilde:

  • Līguma darbības termiņš: līdz 2021.gada 31.maijam.

  • piegādes vietassaskaņā ar sarunu procedūras nolikuma 5.pielikumu.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

ieinteresētais piegādātājs sarunu procedūras dokumentāciju (nolikumu) var lejuplādēt (skat.pielikumu), kā arī - iepazīties bez maksas (ja ir tāda nepieciešamība), to saņemt VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 340.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi paziņojot konkrētu ierašanās laiku nolikuma 1.3.punktā norādītajai kontaktpersonai). Sarunu procedūras nolikumu pretendents var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un e-pasta adrese) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: inese.kempa@ldz.lv.

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 24.septembrim, plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2019.gada 24.septembrī, plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālrunis: +371 67234933, e-pasta adrese: inese.kempa@ldz.lv.

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2019.gada 24.Septembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31