Sarunu procedūra ar publikāciju „14D40 dīzeļa rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „14D40 dīzeļa rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

Saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – komisija), kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju “14D40 dīzeļa rezerves daļu piegāde” (turpmāk – sarunu procedūra) SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk – Pircējs) vajadzībām, izsludina sarunu  procedūru.

Līgums tiks slēgts starp sarunu procedūras uzvarētāju un Pircēju.

Sarunu procedūras priekšmeta apraksts un  apjoms: 14D40 dīzeļa rezerves daļu piegāde (turpmāk - prece) saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Piedāvājumu var iesniegt  par sarunu procedūras priekšmetu kopā vai katru daļu (pozīciju) atsevišķi pilnā apjomā.

Tehniskās specifikācijas un līguma nosacījumi: atbilstoši sarunu procedūras nolikumam.

Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir noteikta 1%  (viena procenta) apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (bez PVN).

Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kredītiestādes (Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde) izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības (Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība) izsniegtas apdrošināšanas polises veidā, vai kā iemaksa pircēja kontā.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

pasūtītājs nosaka maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūrai ar publikāciju “14D40 dīzeļa rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”, un jāuzrāda pasūtītājam maksājuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras un attiecīgā piegādātāja nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas piegādātājs, kas samaksājis maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu, vai  piegādātājs, kas norādīts maksājuma dokumentā, ja maksājumu ir veikusi cita fiziska vai juridiska persona.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

 Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: inese.kempa@ldz.lv

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2017.gada 8.maijam plkst. 930 Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2017.gada 8.maijā plkst. 1000 Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālrunis +371 67234933, fakss: +371 67234250, e-pasts: inese.kempa@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2017.gada 8.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31