Sarunu procedūra ar publikāciju „„MPLS” optisko tīklu un „ZOOM Call Rec” sistēmas paplašināšana iecirknī „Rīga” un iecirknī „Madona-Gulbene”. | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „„MPLS” optisko tīklu un „ZOOM Call Rec” sistēmas paplašināšana iecirknī „Rīga” un iecirknī „Madona-Gulbene”.

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „„MPLS” optisko tīklu un „ZOOM Call Rec” sistēmas paplašināšana iecirknī „Rīga” un iecirknī „Madona-Gulbene” (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: „MPLS” optisko tīklu un „ZOOM Call Rec” sistēmas paplašināšana iecirknī „Rīga” un iecirknī „Madona-Gulbene” saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem.

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

Piedāvājuma nodrošinājums:

Ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā 2 000.00 EUR (divi tūkstoši euro un 00 centi) apmērā.

Līguma nodrošinājums:

Iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% (piecu procentu) apmērā no līguma summas EUR (bez PVN)  kā naudas iemaksu pasūtītāja bankas kontā.

Līguma:

  • izpildes termiņš: 4 (četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža;

  • izpildes vietas: saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 3.pielikums);

  • veids: darbi.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un to saņemt bez maksas VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 338.kabinetā, 3.stāvā, Rīgā, LV-1547 (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi, paziņojot konkrētu ierašanās laiku nolikuma 1.3.1.punktā norādītajai kontaktpersonai). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese un tālruņa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: santa.balode@ldz.lv.

4. Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 8.jūlijam, plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

5. Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2019.gada 8.jūlijā, plkst. 10.10, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

6. Pasūtītāja kontaktpersona:

  • organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālrunis: +371 67234936, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese:

  • tehniskos jautājumos: VAS „Latvijas dzelzceļš” Informācijas tehnoloģijas un telekomunikāciju direkcijas Telekomunikāciju risinājumu daļas vadītājs Oļegs Burlakovs, tālr.: +371 67234603.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2019.gada 8.Jūlijs plkst. 10.10.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31