Sarunu procedūra ar publikāciju “Zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā 2019.gadā” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā 2019.gadā”

VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk - pasūtītājs) izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā 2019.gadā” (turpmāk-sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: Zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā 2019.gadā.

Sarunu procedūras priekšmets tiek dalīts 7 (septiņās) sekojošās daļās un apjomos*:

Nr. p.k.

Dzelzceļa līnija

Objekts

Aptuvenais apjoms, m2

Daļa Nr.1 - Zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā (Rīga  - Krustpils)

1

Rīga  - Krustpils

Salaspils adm. terit.

48000

2

st. Saulkalne

5000

3

St. Ikšķile

54000

4

Ogres adm. terit.

80000

5

st. Ciemupe

2000

6

st. Ķegums

35000

7

st. Lielvārde

25000

8

st. Kaibala

4000

9

st. Jumprava

10000

10

st. Skrīveri

3000

11

st. Aizkraukle

2000

12

Krustpils adm. terit.

100000

Daļa Nr.2 - Zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā (Rīga - Lugaži - Valsts robeža)

1

Rīga - Lugaži - Valsts robeža

st. Garkalne

12000

2

st. Krievupe

2000

3

Vangaži adm. terit.

14000

4

Inčukalns adm. terit.

35000

5

st. Egļupe

2000

6

Sigulda adm. terit.

35000

7

st. Līgatne

35000

8

st. Ieriķi

3000

9

st. Melturi

400

10

st. Āraiši

300

11

Cēsis adm. terit.

80000

12

st. Jāņamuiža

1000

13

st. Lode

7000

14

st. Valmiera

6000

15

st. Brenguļi

800

16

st. Strenči

4000

17

st. Seda

600

18

st. Saule

2000

19

st.Lugaži

6000

Daļa Nr.3 - Zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā (Rīga - Skulte)

1

Rīga - Skulte

st. Kangale

2000

2

st. Garciems

5000

3

st. Garupe

3000

4

st. Carnikava

8000

5

st. Gauja

3000

6

st. Lilaste

4000

7

st. Inčupe

3000

8

st. Pabaži

7000

9

st. Saulkrasti

14000

10

st. Ķīšupe

800

11

st. Zvejnieciems

2000

12

st. Skulte

3000

Daļa Nr.4 - Zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā (Glūda - Liepāja)

1

Glūda - Liepāja

st. Glūda

4000

 

st. Dobele

16000

2

st. Saldus

60000

 

st. Skrunda

15000

3

Liepājas pilsēta

70000

Daļa Nr.5 - Zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā (Glūda - Reņģe)

1

Glūda - Reņģe

st. Bēne

30000

2

st. Reņģe

20000

Daļa Nr.6 - Zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā (Ventspils - Tukums - Jelgava - Krustpils)

1

Ventspils - Jelgava - Krustpils

Ventspils adm. terit.

300000

2

st. Ventspils 2

7500

3

st. Elkšķene

3500

4

st. Ugāle

4500

5

st. Usma

2000

6

st. Spāre

2500

7

st. Līči

1500

8

st. Stende

5000

9

st. Sabile

8000

10

st. Kandava

1500

11

st. Zvāre

3000

12

st. Tukums 2

34000

13

st. Slampe

3500

14

st. Līvbērze

2500

15

st. Garoza

5000

16

st. Zālīte

2000

17

st. Iecava

1600

18

st. Misa

2500

19

st. Vecumnieki

4500

20

st. Lāčplēsis

3000

21

st. Taurkalne

8000

22

st. Daudzeva

6000

Daļa Nr.7 - Zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā (Ķemeri - Tukums 1)

1

Ķemeri - Tukums 1

st. Sēlpils

13000

2

st. Milzkalne

3500

3

Tukuma adm. terit.

16000

4

st. Tukums 1

1000

 

*Uzrādītās aptuvenās platības ir par vienu pļaušanas reizi.

Pļaušanas reižu skaits konkrētā posmā tiks noteikts atkarībā no zāles veģetācijas perioda ilguma.

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Specifiskās kvalifikācijas prasības (sīkāk skat.nolikumā):

- Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir sekmīgi veicis vismaz 2 iepirkuma priekšmetam līdzīga satura un apjoma (attiecībā pret pretendenta iesniegto piedāvājumu) darbus, kas pēc apjoma nav mazāki par 50%;

- Pretendentam jābūt Valsts Dzelzceļa tehniskās inspekcijas izsniegtai drošības apliecībai.

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Luminor Bank AS Latvijas filiāle”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Sarunu procedūrai ar publikāciju “Zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā 2019.gadā”,  un jāuzrāda pasūtītājam (norādītajai kontaktpersonai) pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts maksājuma dokumentā.

Sarunu  procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: dana.cielena@ldz.lv

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc maksājuma uzdevuma uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, 3.stāvā, 340.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2019.gada 15.martam plkst. 9.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2019.gada 15.martā, plkst.9.45, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā (sēžu zālē), Rīgā.

Papildus informācija:

  1. piedāvājuma nodrošinājuma ir 500 EUR par katru sarunu procedūras priekšmeta daļu;
  2. piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā pretendenta naudas summas iemaksu pasūtītāja bankas kontā.  Valūta, kādā pretendents veic piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR.
  3. iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% apmērā no līgumcenas (EUR, bez PVN).

Darbu izpildes termiņš: līdz 2019.gada 31.oktobrim.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Dana Cielēna, tālrunis +371 67234955, fakss: +37167234250, e-pasta adrese: dana.cielena@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2019.gada 15.Marts plkst. 9.45.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31