Sarunu procedūra ar publikāciju “Zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā”

VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk - pasūtītājs) izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā” (turpmāk-sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: Zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā.

Sarunu procedūras priekšmets tiek dalīts sekojošās daļās un apjomos*:

Nr. p.k.

Dzelzceļa līnija

Objekts

Apjoms, m2

Daļa Nr.1 - Zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā (Rīga  - Krustpils)

1

Rīga  - Krustpils

Salaspils adm. terit.

48394

2

st.Saulkalne

5353

3

Ikšķile

54024

4

Ogres adm. terit.

80550

5

st.Ciemupe

2184

6

st.Ķegums

34998

7

st.Lielvārde

24783

8

st.Kaibala

3607

9

st.Jumprava

9676

10

st.Skrīveri

3754

11

st.Aizkraukle

1998

12

Krustpils adm. terit.

105721

Daļa Nr.2 - Zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā (Rīga - Lugaži - Valsts robeža)

1

 

Rīga - Lugaži - Valsts robeža

 

st.Garkalne

12522

2

st.Krievupe

2310

3

Vangaži adm. terit.

14369

4

Inčukalns adm. terit.

35534

5

st.Egļupe

2139

6

Sigulda adm. terit.

34226

7

st.Līgatne

34631

8

st.Ieriķi

2419

9

st.Melturi

420

10

st.Āraiši

326

11

Cēsis adm. terit.

79807

12

st.Jāņamuiža

1063

13

st.Lode

7303

14

st.Valmiera

5986

15

st. Brenguļi

807

16

st.Strenči

4193

17

st. Seda

617

18

st. Saule

1560

19

st.Lugaži

6297

Daļa Nr.3 - Zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā (Rīga - Skulte)

1

Rīga - Skulte

st.Kangale

1250

2

st.Garciems

4650

3

st.Garupe

2470

4

st.Carnikava

8100

5

st.Gauja

2700

6

st.Lilaste

3890

7

st.Inčupe

2540

8

st.Pabaži

6800

9

st.Saulkrasti

13737

10

st.Ķīšupe

800

11

st.Zvejnieciems

1600

12

st.Skulte

2700

Daļa Nr.4 - Zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā (Glūda - Liepāja)

1

Glūda - Liepāja

st. Dobele

16103

2

st. Saldus

61000

3

Liepājas pilsēta

52360

Daļa Nr.5 - Zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā (Glūda - Reņģe)

1

Glūda - Reņģe

st. Bēne

31980

2

st. Reņģe

19920

*Uzrādītās platības ir uzrādītas par vienu pļaušanas reizi.

Pļaušanas daudzums konkrētā objektā tiks noteikts atkarībā no zāles veģitācijas perioda ilguma un nepieciešamības. 

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Vēršam uzmanību, ka pretendentam jābūt Valsts Dzelzceļa tehniskās inspekcijas izsniegtai drošības apliecībai.

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Luminor Bank AS ”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Sarunu procedūrai ar publikāciju “Zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā”,  un jāuzrāda pasūtītājam (norādītajai kontaktpersonai) pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts maksājuma dokumentā.

Sarunu  procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: dana.cielena@ldz.lv

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc maksājuma uzdevuma uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, 3.stāvā, 340.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2018.gada 22.martam plkst. 9.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2018.gada 22.martā, plkst.10.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā (sēžu zālē), Rīgā.

Papildus informācija:

  1. piedāvājuma nodrošinājuma summa ir EUR 1000,00 EUR.
  2. piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā pretendenta naudas summas iemaksu pasūtītāja bankas kontā.  Valūta, kādā pretendents veic piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR.
  3. iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% apmērā no līgumcenas (EUR, bez PVN).

Darbu izpildes termiņš: līdz 2019.gada 30.oktobrim.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Dana Cielēna, tālrunis +371 67234955, fakss: +37167234250, e-pasta adrese: dana.cielena@ldz.lv.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2018.gada 22.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31