Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remonts SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2023/15-SPA)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remonts SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (turpmāk - sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remontdarbu veikšana, saskaņā ar nolikuma prasībām.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2023.gada 7.marta plkst. 9.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 100. kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana (slēgtā* komisijas sanāksmē) notiks: 2023.gada 7.martā plkst. 10.15, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3. stāvā, 344. kabinetā, Rīgā.

*VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētajās sarunu procedūrās piedāvājumu atvēršana notiek slēgtā iepirkuma komisijas sanāksmē bez ieinteresēto personu, piegādātāju, pretendentu pārstāvju dalības.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Aija Apšeniece, tālrunis: +371 67234948, +371 26788268; e-pasts: aija.apseniece@ldz.lv

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2023.gada 7.Marts plkst. 10.15.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš