Sarunu procedūra ar publikāciju “Vilces ritošā sastāva komplektējošo mezglu un agregātu remonts SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Vilces ritošā sastāva komplektējošo mezglu un agregātu remonts SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

 

Saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – komisija), kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju „ Vilces ritošā sastāva komplektējošo mezglu un agregātu remonts SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (turpmāk – sarunu procedūra).

Pasūtītājs nosaka maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūrai ar publikāciju “Vilces ritošā sastāva komplektējošo mezglu un agregātu remonts SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”, un jāuzrāda pasūtītājam maksājuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras un attiecīgā piegādātāja nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas piegādātājs, kas samaksājis maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu, vai  piegādātājs, kas norādīts maksājuma dokumentā, ja maksājumu ir veikusi cita fiziska vai juridiska persona.

Sarunu procedūras priekšmets un apjoms:

Daļas Nr.

Sarunu procedūras priekšmets

Daudzums (kopā)

1.

Enkurs GP-311 (GR apjomā

saskaņa ar instrukcijas DR-40/2002

prasībām)

2

2.

Enkurs VS-650  (GR apjomā

saskaņa ar instrukcijas DR-40/2002

prasībām)

2

3.

Enkurs A-706BU2  (GR apjomā

saskaņa ar instrukcijas DR-40/2002

prasībām)

1

4.

Enkurs VS-652 (GR apjomā

saskaņa ar instrukcijas DR-40/2002

prasībām)

3

5.

Enkurs 5ПСГУ  (GR apjomā

saskaņa ar instrukcijas DR-40/2002

prasībām)

2

6.

10D100 kloķvārpstas slīpēšana

(slīpēšana līdz nākamai gradācijai

saskaņā ar instrukcijas RSS-8/2008

prasībām)

16

7.

10D100 bloka remonts (Čaulu

gultņu un joslu atjaunošana

saskaņā ar instrukcijas RSS-8/2008

prasībām)

2

8.

1A9DG kloķvārpsta (Kakliņu

pulēšana, sajūgu centrēšana,

kloķvārpstas balansēšana saskaņā

ar instrukcijas PK103.11.433-2006

prasībām)

2

9.

Elektrodzinējs TE-006

5

10.

ČME3 2-mašīnu agregāta remonts

2

11.

Riteņpāris TEP70:

 

 

Pilnīgā pārbaude ar bandāžu

nomaiņu

6

papildus pēc nepieciešamības un iepriekšējās

saskaņošanas:

4-u bukšu gultņu nomaiņa (1

kompl. - 4 gultņi)

2

 

balsta mezgla 2-u gultņu nomaiņa

(1 kompl. - 2 gultņi)

2

 

centra nomaiņa

1

12.

Elektrodzinējs SM-3008L

2

13.

Elektrodzinējs MV-132ML

1

14.

Elektrodzinējs SM-90L

2

15.

Galv.ģeneratora TD802 enkurs

1

16.

K6S310DR kloķvārpstas slīpēšana

4

 

Pretendents piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Piedāvājuma nodrošinājums: noteikta piedāvājuma nodrošinājuma summa:  EUR 4 000.00 (četri tūkstoši euro). 

Ieinteresētajiem piegādātājiem:

  1. ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties VAS „Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1050, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu);

  2. sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: inese.kempa@ldz.lv.

Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana:

  1. piedāvājumus sarunu procedūrai iesniedz līdz 2017. gada 21.aprīlim plkst. 930, );

  2. piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2017.gada 21.aprīlī plkst. 1000 Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā);

  3. atvēršanas sēdes dalībniekiem un pretendentam.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: Inese Kempa, tālrunis +371 6723 4933, fakss: +371 6723 4250, e-pasts: inese.kempa@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2017.gada 21.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31