Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Vilces pakalpojums Latvijas pierobežas iecirkņos līdz pieņemšanas/nodošanas dzelzceļa stacijām”, iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/245-SPAV

Papildus informācija: 

Pievienots: Grozījumi Nr.1 (28.02.2023.) !!! Pagarināts termiņš piedāvājumu iesniegšanai/atvēršanai uz 07.03.2023.

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Vilces pakalpojums Latvijas pierobežas iecirkņos līdz pieņemšanas/nodošanas dzelzceļa stacijām”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/245-SPAV

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2023.gada 28.februārim 7.martam1 plkst.9.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 100.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā sūtījumā.

1saskaņā ar Grozījumiem Nr.1 (28.02.2023.) termiņš pārcels no 2023.gada 28.februāra uz 7.martu.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Liene Popova, tālruņa numurs: +371 28377135, e-pasta adrese: liene.popova@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2023.gada 7.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš