Sarunu procedūra ar publikāciju “Vienotās datu noliktavas (DWH) sistēmas papildu funkcionalitātes un jaunu datu apgabalu izstrāde un izmaiņu pieprasījumu realizācija”. | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Vienotās datu noliktavas (DWH) sistēmas papildu funkcionalitātes un jaunu datu apgabalu izstrāde un izmaiņu pieprasījumu realizācija”.

VAS  “Latvijas  dzelzceļš” (turpmāk – pasūtītājs) izsludina  sarunu  procedūru ar publikāciju “Vienotās datu noliktavas (DWH) sistēmas papildu funkcionalitātes un jaunu datu apgabalu izstrāde un izmaiņu pieprasījumu realizācija”  (turpmāk - sarunu procedūra).

1. Sarunu procedūras priekšmets:

1.1. Vienotās datu noliktavas (DWH) sistēmas papildu funkcionalitātes un jaunu datu apgabalu izstrāde un izmaiņu pieprasījumu realizācija saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (lūdzu skat. nolikumu ar Tehnisko specifikāciju šī sludinājuma pielikumā).

1.2. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods: 72200000-7 (Programmatūras izstrādes un konsultāciju pakalpojumi).

1.3. Izpildes vieta: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija.

1.3. Izpildes termiņš: līdz 2019.gada 30.decembrim.

2. Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

2.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

2.2. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

3. Piedāvājuma nodrošinājums:

Pretendentam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar nolikuma prasībām par summu 1 000.00 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā.

4. Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana:

4.1. Piedāvājumus sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 12.jūlijam, plkst. 10.00, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

4.2. Piedāvājumus sarunu procedūrai atver 2019.gada 12.jūlijā, plkst. 10.15, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

5. Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Agate Kucenko, tālruņa numurs: +371 67234857, e-pasta adrese: agate.kucenko@ldz.lv

 

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2019.gada 12.Jūlijs plkst. 10.15.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30