Sarunu procedūra ar publikāciju “Viengabalvelmējuma riteņu disku piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Viengabalvelmējuma riteņu disku piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

 VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Viengabalvelmējuma riteņu disku piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (turpmāk-sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: viengabalvelmējuma riteņu disku piegāde:

Nr. p. k.

Preces nosaukums

Rasējuma numurs, tehniskās prasības

Daudzums

(gab.)

1.

Viengabalvelmējuma

riteņu disks

 

957-190-2-B-2-10791-2011

 

rasējuma numuri:

100.10.001-A vai

KP-0087-11 vai

00186269-162

 

ГОСТ 10791-2011

750

2.

Viengabalvelmējuma

riteņu disks

 

957-175-2-B-2-10791-2011

 

rasējuma numuri:

100.10.001-A vai

KP-0087-11 vai

00186269-162

 

ГОСТ 10791-2011

160

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties bez maksas VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 341.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: jelena.basevska@ldz.lv.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2019.gada 19.jūnija plkst. 9.45, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2019.gada 19.jūnijā, plkst.10.15, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

Papildus informācija:

  1. kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums par piedāvājuma nodrošinājuma summu 1% apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (EUR bez PVN).
  2.  iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% apmērā no līgumcenas (EUR, bez PVN).
  3. preču piegādes termiņš: pilnā apjomā līdz 2020.gada 30.jūlijam.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Jeļena Baševska, tālrunis +371 67233404, e-pasta adrese: jelena.basevska@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2019.gada 19.Jūnijs plkst. 10.15.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš