Sarunu procedūra ar publikāciju “VAS “Latvijas dzelzceļš” esošajā vienotas dokumentu pārvaldības sistēmā LiveLink ECM (DPS) ieviesto Personāla vadības un Iepirkumu vadības risinājumu papildināšana” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “VAS “Latvijas dzelzceļš” esošajā vienotas dokumentu pārvaldības sistēmā LiveLink ECM (DPS) ieviesto Personāla vadības un Iepirkumu vadības risinājumu papildināšana”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju:  “VAS “Latvijas dzelzceļš” esošajā vienotas dokumentu pārvaldības sistēmā LiveLink ECM (DPS) ieviesto Personāla vadības un Iepirkumu vadības risinājumu papildināšana” (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets un apjoms*:

VAS „Latvijas dzelzceļš” esošās vienotas dokumentu pārvaldības sistēmas LiveLink ECM (turpmāk arī - DPS) ieviesto Personāla vadības un Iepirkumu vadības risinājumu papildināšana saskaņā ar veicamo darbu aprakstu

* veicamo darbu apraksts un VAS “Latvijas dzelzceļš” rīcībā esošās DPS sistēmas apraksts pieejams sarunu procedūras nolikumā

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Sarunu procedūrai ar publikāciju: “VAS “Latvijas dzelzceļš” esošajā vienotas dokumentu pārvaldības sistēmā LiveLink ECM (DPS) ieviesto Personāla vadības un Iepirkumu vadības risinājumu papildināšana”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un tos saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš”, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 5.stāvā, 533.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošs dokumentu).

Sarunu  procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumam nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jāpievieno pārskaitījuma dokumenta scan versija un jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: krsitine.ozola01@ldz.lv.

Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2016.gada 10.jūnija plkst.9.30, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 533. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā), Rīgā, Latvijā.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2016.gada 10.jūnijā, plkst.10.00, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 532.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā) Rīgā, Latvijā.

Pasūtītāja kontaktpersonas:

  1. organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Kristīne Ozola, tālruņa numurs: +371 67233492, faksa numurs: +37167234250, e-pasta adrese: kristine.ozola01@ldz.lv;

  2. jautājumos par sarunu procedūras priekšmetu: iepirkuma komisijas locekle - VAS „Latvijas dzelzceļš” Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju direkcijas IT risinājumu daļas vadītāja vietniece Sandra Igovena, tālrunis: +371 67234414, mob. +371 29102787

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2016.gada 10.Jūnijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31