Sarunu procedūra ar publikāciju “Vairāklīmeņu monitoringa sistēmas (VMS) paplašināta atbalsta pakalpojumu piegāde vienam gadam" | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Vairāklīmeņu monitoringa sistēmas (VMS) paplašināta atbalsta pakalpojumu piegāde vienam gadam"

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Vairāklīmeņu monitoringa sistēmas (VMS) paplašināta atbalsta pakalpojumu piegāde vienam gadam” (turpmāk – Sarunu procedūra).

 

2.1. Sarunu procedūras priekšmets: vairāklīmeņu monitoringa sistēmas (VMS) paplašināta atbalsta pakalpojumu piegāde vienam gadam, ievērojot Tehniskās specifikācijas noteikumus (nolikuma 3. pielikums) un saskaņā ar līguma projekta nosacījumiem (nolikuma 6. pielikums) (pakalpojumi).

 

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:  

Pasūtītājs nosaka maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00, ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, “Luminor Bank AS”, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Nolikuma saņemšanai sarunu procedūrā ar publikāciju „Vairāklīmeņu monitoringa sistēmas (VMS) paplašināta atbalsta pakalpojumu piegāde vienam gadam””, un jāuzrāda pasūtītājam (kontaktpersonai) maksājuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras un attiecīgā piegādātāja nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas piegādātājs, kas samaksājis maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu, vai  piegādātājs, kas norādīts maksājuma dokumentā, ja maksājumu ir veikusi cita fiziska vai juridiska persona.

Ieinteresētais piegādātājs ar Sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547 (3.stāvā, 338.kabinetā).

 

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi, pieprasījumu (kurā norāda ieinteresētā piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju - adresi, tālruņa un faksa numuru - ar pievienotu maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopiju nolikuma saņemšanai) nosūtot uz e-pasta adresi: liene.popova@ldz.lv.

 

Piedāvājumu iesniegšana: līdz 2017.gada 23.oktobrim plkst. 9.30, VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547 (1.stāvā, 103.kabinetā).

 

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumi tiks atvērti 2017.gada 23.oktobrī plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547 (3.stāvā, 339.kabinetā), VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā.

 

Līguma izpildes laiks: 1 gads no līguma noslēgšanas.

 

Papildus informācija:

- pretendents var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā;

- ar piedāvājumu iesniedzams piedāvājuma nodrošinājums 1000.00  EUR apmērā (naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā);

- sarunu procedūras nolikumā ietverta prasība: pretendentam ir piešķirtas programmatūras “Zodiac” ražotāja tiesības sniegt sarunu procedūras priekšmetā minēto pakalpojumu.

 

Kontaktpersona - par Sarunu procedūras dokumentiem un organizatoriska rakstura jautājumiem: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste, iepirkuma komisijas sekretāre Liene Popova, tālrunis: 371 67234920, fakss: 371 67234250, e-pasts: liene.popova@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2017.gada 23.Oktobris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31