Sarunu procedūra ar publikāciju “Transformatoru iegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Transformatoru iegāde”

Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – pasūtītājs) izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Transformatoru iegāde” (turpmāk-sarunu procedūra). 

  1. Sarunu procedūras priekšmets: transformatoru piegāde, ievērojot Tehniskās specifikācijas prasības un līguma projekta nosacījumus.

  2. Pretendents var iesniegt piedāvājumu gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Daļas Nr.

     Nosaukums

 
 

1.

Vienfāzes sausais transformators OЛ 1,25kVА/10kV

 

2.

Vienfāzes sausais transformators OЛ 1,25kVА/6kV

 

3.

Vienfāzes sausais transformators OЛ 4kVА/6kV

 

4.

Vienfāzes sausais transformators OЛ 0,63kVА/10kV

 

5.

Vienfāzes eļļas transformators OM 4kVА/10kV

 

6.

Vienfāzes sausais transformators ОЛ 1,25kVA/10kV (GOST15150)

 

7.

Spēka eļļas transformators ABB firmas vai ekvivalents, Y/Yn-0 vai Δ/Yn-11, 10/0,4kV, 630kVA, tukšgaitas zudumi ne vairāk 600W, zudumi zem slodzes ne vairāk 6500W

 
 

 

                 3. Darbu izpildes termiņš: 2 kalendāro mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

  • pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21%.

  • Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajam piegādātājam jāpārskaita minētā summa (VAS „Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr.40003032065, PVN reģistrācijas Nr.LV40003032065, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija.

Bankas dati: Luminor Bank AS, konta Nr.LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods: NDEALV2X) ar norādi: “Nolikuma saņemšanai sarunu procedūrā ar publikāciju “Transformatoru iegāde”, un jāuzrāda kontaktpersonai pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas.

  • Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: inese.kempa@ldz.lv;

Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu.

 Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atmaksāta.

  • Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties klātienē (bet to saņemt tikai pēc augstākminētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 340.kabinetā, 3.stāvā, Rīgā, LV-1547 (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Piedāvājumu iesniegšana:

pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2018.gada 29.martam plkst. 09.30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.telpā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2018. gada 29.martā, plkst. 10:15, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.sēžu zālē.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālrunis +371 67234933, fakss: +371 67234250, e-pasts: inese.kempa@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2018.gada 29.Marts plkst. 10.15.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31