Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Traktortehnikas remonts” (iepirkuma ID.Nr. LDZ 2022/240-SPAV)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Traktortehnikas remonts” (iepirkuma ID.Nr. LDZ 2022/240-SPAV) (turpmāk - sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: traktortehnikas remonts, saskaņā ar nolikuma prasībām.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2023.gada 24.marta plkst. 9.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 100.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Aija Apšeniece, tālrunis: 67234948, 26788268; e-pasts: aija.apseniece@ldz.lv

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2023.gada 24.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš