Sarunu procedūra ar publikāciju “Topogrāfiskā uzmērīšana” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Topogrāfiskā uzmērīšana”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Topogrāfiskā uzmērīšana” (turpmāk – Sarunu procedūra).

 

Sarunu procedūras priekšmets: valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslas topogrāfiskā uzmērīšana un plānu izgatavošana mērogā 1:500, ievērojot prasības VAS “Latvijas dzelzceļš” infrastruktūras digitāli topogrāfiskajai uzmērīšanai un līguma projekta nosacījumus.

 

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:  ieinteresētais piegādātājs ar Sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un saņemt VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3.stāvā, 344.kabinetā), Rīgā, LV-1050.

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: liene.popova@ldz.lv.

Pieprasījumā norāda ieinteresētā piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju (adresi, tālruņa un faksa numuru) un tam pievieno pārskaitījuma dokumentu.

 

Maksa par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00, ieskaitot PVN 21%.

Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajam piegādātājam jāpārskaita minētā summa uz pasūtītāja bankas kontu (VAS “Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065, PVN reģistrācijas Nr. LV40003032065, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija, Luminor Bank, AS, konta Nr. LV58NDEA0000080249645, kods: NDEALV2X), ar norādi: “Nolikuma saņemšanai sarunu procedūrā ar publikāciju “Topogrāfiskā uzmērīšana”.

 

Pārskaitījuma dokuments jāuzrāda pasūtītājam pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas.

Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumi  Sarunu procedūrā iesniedzami līdz 2018.gada 16.martam,  plkst. 09.00, VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā, Gogoļa ielā 3 (1.stāvā, 103.kabinetā), Rīgā, LV-1547.

 

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumi tiks atvērti 2018.gada 16.martā, plkst. 09.30, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3.stāvā, 339.kabinetā), Rīgā, LV-1547.

 

Līguma izpildes laiks un objekti:

 

LotesNr.

(daļa)

 

Objekta (posma) nosaukums valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā

Daudzums (ha)

 

Izpildes termiņš

1.

Posmā “Burzova – Kleperova” 434.2 -440.84 km

61.91

01.07.

2018.

 

Posmā “Kārsava – Skaista” 431.95-438.35 km

32.94

2.

Posmā “Jelgava – Glūda” 48-53 km

19

Škirotavas stacijā "J" parks 6. un 7. ceļš

2.52

Vangažu stacijā 3. ceļš

2.08

Juglas stacijā 3. ceļš

2.17

Garkalnes stacijā 4. ceļš

1.33

Slokas stacijā 4. ceļš

1.87

Ventspils stacijā Pieostas parks II ceļš

0.93

Ventspils stacijā Naftas parks 2. ceļš

1.48

Venstspils stacijā Austrumu parks 8. ceļš

2.72

Jelgavas stacijā VIII ceļš

3.14

Daugavpils pas. Stacijā 1 .7. 9. un 17.ceļš

13.86

Kraujas stacijā 3. ceļš

2

Gulbenes stacijā II ceļš

2.69

Madonas stacijā 2. un 3. ceļš

1.79

3.

Posmā “Rēzekne 2. pieņemšanas parks - valsts robeža” 277.330 km -283.300 km

186.39

 

 

Papildus informācija:

- piedāvājumu pretendents var iesniegt gan par visu Sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan par atsevišķu tā daļu/daļām (loti/lotēm) pilnā apjomā;

 

- nolikuma kvalifikācijas prasības, tostarp, paredz: pretendents pēdējo 2 darbības gadu laikā ir sekmīgi izpildījis vismaz 3 līdzīga satura un apjoma (attiecībā pret pretendenta iesniegto piedāvājumu) darbus, kas pēc apjoma nav mazāki par 50%;

 

- iepirkuma līgums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu 1000 EUR apmērā, līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5 % apmērā no līgumcenas (EUR, bez PVN) kā iemaksu pasūtītāja bankas kontā.

 

Kontaktpersona - par Sarunu procedūras dokumentiem un organizatoriska rakstura jautājumiem: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste, iepirkuma komisijas sekretāre Liene Popova, tālrunis: 371 67234920, fakss: 371 67234250, e-pasts: liene.popova@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2018.gada 16.Marts plkst. 9.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31