Sarunu procedūra ar publikāciju “TEP 70, 2TE116 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “TEP 70, 2TE116 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

Saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – komisija), kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju „TEP 70, 2TE116 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (turpmāk – sarunu procedūra) SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk  – Pircējs) vajadzībām. Līgums tiks slēgts starp sarunu procedūras uzvarētāju un Pircēju.

 

Sarunu procedūras priekšmets un apjoms procedūras priekšmets: TEP 70, 2TE116 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegāde (sīkāk sarunu procedūras nolikuma Tehniskajā specifikācijā).

 

Daļas

Nr.

p.k.

Nosaukums, rasējuma Nr.

Mērvienība

Daudzums

1.

Ieliktnis 5D49.78.3spč01

gab.

64

2.

Hidrauliskais bīdstenis D49.78.8spč1

gab.

140

3.

Ligzda D49.78.52.01

gab.

50

4.

Caurulīte D49.82.1spč-3

gab.

50

5.

Caurulīte D49.82.2spč-3

gab.

50

6.

Vārsts 03D49.107.4spč.1

gab.

50

7.

Vārsts D49.78.05

gab.

80

8.

Ieliktnis 5D49.17.4 spč 3 rem.

gab.

20

9.

Ieliktnis 5D49.17.6spč.2

gab.

40

10.

Krāns 6D49.87spč

gab.

60

11.

Ieliktnis 5D49.78.3spč

gab.

64

12.

Plunžeris D49.107.1spč.3

gab.

30

13.

Sūknis DL.42.115spč2

gab.

2

14.

Zobrats D42.115.05-1

gab.

5

15.

Zobrats D42.115.06-1

gab.

5

16.

Veltnis D42.115.5 spč

gab.

5

17.

Paplāksne 5D49.17.7spč

gab.

10

18.

Smidzinātājs D49.85.1spč.1

gab.

100

19.

Uzgalis D49.85.05

gab.

140

20.

Blīve 4V/C 50/12.032.1

gab.

30

21.

Atspere D49.85.07

gab.

250

22.

Sprauslas vāks D49.85.04

gab.

40

23.

Cilindra ieliktnis 6D49.36spč.1.01

gab.

54

24.

Tapa 5D49.17.06.3

gab.

80

25.

Virzuļa galva 1.5D49.22.01

gab.

10

26.

Veltnis 4VC50/12.00

gab.

10

27.

Skrūve D49.85.09

gab.

50

28.

Kompensators  2.5D49.189.28spč

gab.

6

29.

Amortizators TEP75.31.20.010

gab.

24

30.

Gultnis 6TK.03.100spč

gab.

4

31.

Atspere D49.107-08

gab.

30

32.

Rullītis D49.107-19

gab.

80

33.

Ieliktnis D49.107-20

gab.

80

34.

Gultnis 6TK.03.090spč

gab.

4

35.

Stienis D49.85.06

gab.

60

36.

Vāks 5D49.78.1spč

gab.

16

37.

Gredzens 1-5D49.151-46

gab.

4

38.

Zobrats 1-5D.49.151-12

gab.

2

39.

Zobrats 1-5D.49.151-05

gab.

2

40.

Ieliktnis 5D49.12.34-01

gab.

4

41.

Ieliktnis 5D49.12.34-03

gab.

4

42.

Ieliktnis 5D49.12.34

gab.

4

43.

Ieliktnis 5D49.12.34.02

gab.

4

44.

Tapa 5D49.12.33

gab.

4

45.

Tapa 5D49.12.33-01

gab.

4

46.

Hirauliskais slāpētājs 335.00.000

gab.

8

47.

Veltnis 1-5D49.69.12-1

gab.

2

48.

Veltnis 1-5D49.69.13-1

gab.

2

49.

Virzulis 7PC1.02.027

gab.

2

50.

Virzulis 1-7PC1.02.002

gab.

2

51.

Korpuss 7PC2.02.001

gab.

1

52.

Lāpstiņa 6TK.04.003.10

gab.

80

53.

Gredzens D49.78.53

gab.

50

54.

Espandser 5D49.22.2spč-4

gab.

100

55.

Starpene 2-5D49.159-1spč

gab.

2

56.

Starpene 2-5D49.159.-1spč-01

gab.

2

57.

Pussajūgs 2-5D49.159-5spč

gab.

4

58.

Pussajūgs 2-5D49.159-5spč-01

gab.

4

59.

Kolektors 2-5D49.169.34spč labais

gab.

2

60.

Kolektors 2-5D49.169.35spč labais

gab.

2

61.

Kolektors 2-5D49.169.36spč kreisais

gab.

2

62.

Kolektors 2-5D49.169.37spč kreisais

gab.

2

63.

Īscaurule apakš. kreisā 2-5D49.189.32spč

gab.

2

64.

Īscaurule apakš. labā  2-5D49.189.33spč

gab.

2

65.

Īscaurule labā 2-5D49.189.34

gab.

2

66.

Īscaurule kreisā 2-5D49.189.35

gab.

2

67.

Kompensators 2-5D49.189.28spč

gab.

2

68.

Paplāksne 2-5D49.159.08

gab.

140

 

Ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pircēja bankas kontā. Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 1% apmērā no piedāvājuma summas.

 

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

 

Pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), (ieskaitot PVN 21% Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz “Luminor Bank AS”, VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūrai ar publikāciju „TEP 70, 2TE116 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un to saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: Rudolfs.Ozolins@ldz.lv, klāt pievienojot maksājuma par nolikuma saņemšanu pierādījumu.

Papildus informācija:

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumu sarunu procedūras iesniedz līdz 2018.gada 4.aprīlim, plkst. 9:30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” kancelejā).

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu atvēršana sarunu procedūras notiek 2018.gada 4.aprīļa plkst. 10.15, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš”), Rīgā, Latvijā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretārs – VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciālists Rūdolfs Ozoliņš, tālruņa numurs: +371 67234932, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese: rudolfs.ozolins@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2018.gada 4.Aprīlis plkst. 10.15.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31