Sarunu procedūra ar publikāciju “TEP 70, 2TE116 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “TEP 70, 2TE116 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “TEP 70, 2TE116 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (turpmāk – sarunu procedūra).

1. Sarunu procedūras priekšmets:

TEP 70, 2TE116 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegāde, saskaņā ar sarunu procedūras nolikumu un Tehnisko specifikāciju, kas pieejama sarunu procedūras nolikumā.

1.1. piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

1.2. ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā (sarunu procedūras nolikuma 5.pielikums) vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pircēja bankas kontā, pārskaitot to uz SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” konta numuru LV67NDEA0000084909460, banka: “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods NDEALV2X, maksājuma mērķī norādot: “Piedāvājuma nodrošinājums sarunu procedūrai ar publikāciju “TEP 70, 2TE116 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” un ar piedāvājuma dokumentiem (nolikuma 1.9.punkts) jāiesniedz maksājuma uzdevums, kas pierāda, ka piedāvājuma nodrošinājuma summa ir iemaksāta pircēja bankas kontā;

1.3. piedāvājuma nodrošinājuma summa noteikta 3000.00 EUR. Valūta, kādā nodrošinājuma devējs izmaksā pircējam piedāvājuma nodrošinājumu, ir EUR.

2. Preces piegādes termiņš:

10 (desmit) kalendāro dienu laikā no pircēja rakstveida pieprasījuma saņemšanas dienas neatkarīgi no pieprasīto preču daudzuma. Prece tiek piegādāta pa preces partijām. Līguma maksimālais termiņš ir līdz 31.12.2017.

3. Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

3.1. ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to var saņemt tikai pēc 3.2.punktā minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā sarunu procedūras nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: santa.balode@ldz.lv;

3.2. pasūtītājs nosaka maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, banka: “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūrai ar publikāciju “TEP 70, 2TE116 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”, un jāuzrāda pasūtītājam (6.1.punktā norādītajai kontaktpersonai vai 3.1.punktā minētajā adresē klātienē esošajai personai) pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

4. Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2017.gada 23.marta plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

5. Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2017.gada 23.martā plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 344.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

6. Pasūtītāja kontaktpersona:

6.1. organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālrunis: +371 67234936, fakss: +371 67234250, e-pasts: santa.balode@ldz.lv;

6.2. tehniskos jautājumos: SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļas vecākais materiāli tehniskā nodrošinājuma speciālists Vladimirs Krohmalis, tālrunis: +371 65487271.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2017.gada 23.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31