Sarunu procedūra ar publikāciju “Tehnoloģiskā autotransporta noma” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Tehnoloģiskā autotransporta noma”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Tehnoloģiskā autotransporta noma” (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets un apjoms procedūras priekšmets: tehnoloģiskā autotransporta nomas pakalpojumi (sīkāk sarunu procedūras nolikuma Tehniskajā specifikācijā).

 

Daļas Nr.

Daudzums

  1. daļa

5 automašīnas

  1. daļa

9 automašīnas

 

Sarunu procedūras uzaicinājuma saņemšana:

 

Pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu

EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajiem izpildītājiem jāpārskaita minētā summa uz “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūrai ar publikāciju “Tehnoloģiskā autotransporta noma”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

 

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

Ieinteresētais izpildītājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 344.kabinetā, 3.stāvā, Rīgā, LV-1547, (līdzi ņemot personu apliecinošs dokumentu). Sarunu procedūras nolikumu pretendents var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: rudolfs.ozolins@ldz.lv.

Papildus informācija:

Piedāvājumu pretendents var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

 

Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir:

1.daļa – piedāvājuma nodrošinājums EUR  1 500 (viens tūkstotis pieci simti euro);

2.daļa – piedāvājuma nodrošinājums EUR  3 500 (trīs tūkstoši pieci simti euro).

Līguma nodrošinājums 5% apmērā no līguma summas (EUR, bez PVN) (tiek piemērots Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā).

Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2017.gada 3.aprīlim, plkst. 9:30, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” - kancelejā), Rīgā, Latvijā.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu atvēršana notiek 2017.gada 3.aprīlī, plkst. 10:00, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” – Iepirkumu birojā).

Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretārs – VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciālists Rūdolfs Ozoliņš, tālruņa numurs: +371 67234932, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese: rudolfs.ozolins@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2017.gada 3.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30