Sarunu procedūra ar publikāciju “Tērauda tilta pār Kulpupi remonts” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Tērauda tilta pār Kulpupi remonts”

Papildus informācija: 

23.05.2018. grozīts piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas datums.

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Tērauda tilta pār Kulpupi remonts” (turpmāk-sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets un apjoms: tērauda tilta pār Kulpupi 136+229.km remonts posmā Saldus – Skrunda.

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, pilnā apjomā.

Tehniskās specifikācijas un līguma nosacījumi: atbilstoši sarunu procedūras nolikumam.

 

Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums 1000.00 EUR apmērā (jāveic kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā).

 

Pretendentam ir jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā un jābūt sertificētam būvdarbu vadīšanā.

Pretendenta darbība ir atzīta par drošu darbu veikšanai dzelzceļa nozarē- pretendentam izsniegta Valsts Dzelzceļa tehniskās inspekcijas Drošības apliecība (Drošības apliecība nepieciešama arī apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti un veicamajam darbu apjomam nepieciešams).

 

Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas izraudzītais pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā veic līguma nodrošinājuma summas iemaksu 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma summas pasūtītāja bankas kontā vai iesniedz kā bankas garantiju.

 

 

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētajam piegādātājam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Luminor Bank AS”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Sarunu procedūrai ar publikāciju “Tērauda tilta pār Kulpupi remonts”” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts maksājuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties, bet to saņemt tikai pēc augstāk minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, 3.stāvā, 341.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu  procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokuments un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: iveta.cerina@ldz.lv.

 

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2018.gada 8.jūnija1, plkst.09.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2018.gada 8.jūnijā1, plkst.10.10, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

123.05.2018. grozīts piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datums, iepriekš bija 2018.gada 28.maijs.

 

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretārs - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Iveta Ceriņa, tālrunis +371 67234925, fakss: +37167234250, e-pasta adrese: iveta.cerina@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2018.gada 8.Jūnijs plkst. 10.10.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31