Sarunu procedūra ar publikāciju “Tērauda tilta pār Kulpupi remonts” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Tērauda tilta pār Kulpupi remonts”

 Saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Tērauda tilta pār Kulpupi remonts” (turpmāk-sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets un apjoms: tērauda tilta pār Kulpupi 136+229.km remonts posmā Saldus – Skrunda.

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, pilnā apjomā.

Tehniskās specifikācijas un līguma nosacījumi: atbilstoši sarunu procedūras nolikumam.

Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums 1000.00 EUR apmērā (jāveic kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā).

Pretendentam ir jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā un jābūt sertificētam būvdarbu vadīšanā.

Pretendenta darbība ir atzīta par drošu darbu veikšanai dzelzceļa nozarē- pretendentam izsniegta Valsts Dzelzceļa tehniskās inspekcijas Drošības apliecība (Drošības apliecība nepieciešama arī apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti un veicamajam darbu apjomam nepieciešams).

Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas izraudzītais pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā veic līguma nodrošinājuma summas iemaksu 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma summas pasūtītāja bankas kontā vai iesniedz kā bankas garantiju.

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties, bet to saņemt tikai pēc augstāk minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, 3.stāvā, 341.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu  procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokuments un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: iveta.cerina@ldz.lv.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2018.gada 27.februāra plkst.09.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2018.gada 27.februārī plkst.10.05, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretārs - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Iveta Ceriņa, tālrunis +371 67234925, fakss: +37167234250, e-pasta adrese: iveta.cerina@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2019.gada 27.Februāris plkst. 10.05.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31