Sarunu procedūra ar publikāciju “Specializētās krāsošanas produkcijas piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Specializētās krāsošanas produkcijas piegāde”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Specializētās krāsošanas produkcijas piegāde” (turpmāk-sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: Specializētās krāsošanas produkcijas piegāde saskaņā ar līguma specifikāciju:

Daļas Nr.

Preces nosaukums

Mēr-

vienība

Daudzums

1.

Universālās alkīda emaljas metāla, koka un minerālo virsmu krāsošanai:

 

 

1.1.

Balta krāsa

1

1922,8

1.2.

Melna krāsa

1

2929,5

1.3.

Sarkana krāsa

1

514,0

1.4.

Pelēka krāsa

1

2887,6

1.5.

Zaļa krāsa

1

1380,2

1.6.

Dzeltena krāsa

1

1755,9

1.7.

Oranža krāsa

1

60,6

1.8.

Brūna krāsa

1

172,0

1.9.

Zila krāsa

1

194,0

1.10.

Ķiršu krāsa

1

50,0

1.11.

Sudraba krāsa

1

531,3

2.

Krāsas:

 

 

2.1.

Fasādes balta krāsa Forakril

1

990,0

2.2.

Fasādes melna krāsa Forakril

1

150,0

2.3.

  Melna krāsa Neosprint-30 pusmatēta

1

189,1

2.4.

  Pelēka krāsa Neosprint-30

1

5,4

3.

Gruntis:

 

 

3.1.

Grunts GF-021

1

390,3

3.2.

Pretkorozijas alkīda grunts NOVAKOR

1

310,7

4.

Šķīdinātāji:

 

 

4.1.

Šķīdinātājs 646

1

1380,0

4.2.

Vait-spirts

1

748,0

4.3.

Acetons

1

276,0

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

 

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūrai ar publikāciju „Specializētās krāsošanas produkcijas piegāde”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un to saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu  procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), pievienojot pārskaitījuma dokumentu par samaksas veikšanu nolikuma saņemšanai, un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: jelena.basevska@ldz.lv.

 

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2017.gada 21.februāra plkst. 9.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2017.gada 21.februārī, plkst.10.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā, Rīgā.

Papildus informācija:

  1. ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums, ja piedāvājuma kopējā summa pārsniedz 10 000.00 EUR bez PVN. Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 1000,00 EUR, ja piedāvājuma kopējā summa pārsniedz 10 000.00 EUR bez PVN;
  2. Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kredītiestādes izsniegtas garantijas vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma prasībām.
  3. iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% apmērā no līgumcenas (EUR, bez PVN).

 

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Jeļena Baševska, tālrunis +371 67233404, fakss: +37167234250, e-pasta adrese: jelena.basevska@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2017.gada 21.Februāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31