Sarunu procedūra ar publikāciju “Smagās traktortehnikas un iekārtu tehniskā apkope un remonts” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Smagās traktortehnikas un iekārtu tehniskā apkope un remonts”

Saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Smagās traktortehnikas un iekārtu tehniskā apkope un remonts” (turpmāk-sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: smagās traktortehnikas un iekārtu tehniskā apkope, remonts, diagnostika, detaļu nomaiņa un iegāde VAS „Latvijas dzelzceļš” Ceļu distances vajadzībām:

Pakalpojumā ietvertas šādas pozīcijas:

 

1.

Mehāniķa pakalpojumi - visi darbi, kas saistīti ar transportlīdzekļa un iekārtu, ritošo iekārtu, dzinēju, hidrosistēmu, transmisijas remontu, riepu remontu (t.sk. riepu montāža un balansēšana) u.tml.

2.

Elektro-, elektronikas remonts un diagnostika - visi darbi, kas saistīti ar transportlīdzekļa un to agregātu elektroniku un elektrības ķēdēm.

3.

Tehnisko apkopju un remontu veikšana, un rezerves daļu piegāde pasūtītāja norādītajā vietā.

4.

Mobilā remonta servisa izbraukšanu uz pasūtītāja norādīto vietu remontdarbu veikšanai

5.

Treilēšanas pakalpojumus no pasūtītāja norādītās vietas (ja nav iespējams novērs radušās tehniskās problēmas uz vietas) uz remonta servisa centru

 

 

Pakalpojuma sniegšana nodrošināma šādās pilsētās: Rīga, Jelgava, Daugavpils, Rēzekne, Gulbene, Ventspils, t.sk., mobilais remonta serviss, pamatojoties uz Pasūtītāja atbildīgās personas izsaukumu, ir nepieciešams sekojošās dzelzceļa līnijās (ierašanās laiks pakalpojuma sniegšanas vietā 8 (astoņu) darba stundu laikā (darba laiks – 8.00-17.00):

1. Rīgas reģions:

 Rīga –Lugaži, Rīga-Skulte,  Rīga- Skrīveri, Rīga- Olaine, Rīga- Tukums;

2. Latgales reģions:

Daugavpils – Indra- Kārsava – Rēzekne- Zilupe -Krustpils – Gulbene

3. Kurzemes reģions:

Jelgava –Daudzeva- Meitene- Liepāja –Ventspils -Tukums II

 

Daļas Nr.

Pakalpojuma saņemšanas vietas

1.

Rīga

2.

Jelgava

3.

Daugavpils

4.

Rēzekne

5.

Gulbene

6.

Ventspils

 

Pretendentam katrā iepirkuma priekšmeta daļā, par kuru iesniedzis savu piedāvājumu, ir sev piederošs remonta serviss/centrs. Pretendents ir tiesīgs norādīt sadarbības partnera servisa centru.

 

 

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā..

Tehniskās specifikācijas un līguma nosacījumi: atbilstoši sarunu procedūras nolikumam.

 

Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas izraudzītais pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā veic līguma nodrošinājuma summas iemaksu 5% apmērā no līguma summas bez PVN pasūtītāja bankas kontā.

 

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētajam piegādātājam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Luminor Bank AS”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Sarunu procedūrai ar publikāciju “Smagās traktortehnikas un iekārtu tehniskā apkope un remonts”” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts maksājuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties, bet to saņemt tikai pēc augstāk minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, 3.stāvā, 341.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu  procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokuments un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: kristaps.nusbergs@ldz.lv.

 

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2018.gada 21.jūnija, plkst.09.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2018.gada 21.jūnija, plkst.10.15, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretārs - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciālists Kristaps Nusbergs, tālrunis +371 67234922, fakss: +37167234250, e-pasta adrese: kristaps.nusbergs@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2018.gada 21.Jūnijs plkst. 10.15.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31