Sarunu procedūra ar publikāciju “Skrīveru stacijas salu perona (h=550 mm) izbūve” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Skrīveru stacijas salu perona (h=550 mm) izbūve”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Skrīveru stacijas salu perona (h=550 mm) izbūve” (turpmāk – sarunu procedūra).

 

Sarunu procedūras priekšmets un apjoms procedūras priekšmets: Skrīveru stacijas apgaismojuma ierīkošana un paaugstinātā (550 mm) salu perona izbūve dzelzceļa stacijā “Skrīveri”, Stacijas laukums, Skrīveru nov., LV-5125 (sīkāk nolikuma tehniskajā dokumentācijā):

 

Būvdarbu posmu nosaukumi

Skrīveru stacijas apgaismojuma ierīkošana paaugstinātā (550 mm) salu perona izbūvei.

     Skrīveru stacijas salu perona (550 mm) izbūve

 

Ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā. Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 4000,00 EUR bez PVN.

 

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par nolikuma saņemšanu EUR 85,00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu konkursa nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz Luminor Bank AS, VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūra ar publikāciju “Skrīveru stacijas salu perona (h=550 mm) izbūve” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atmaksāta.

 

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un to saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: Rudolfs.Ozolins@ldz.lv, klāt pievienojot maksājuma par nolikuma saņemšanu pierādījumu.

 

Papildus informācija:

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumu sarunu procedūras iesniedz līdz 2018.gada 5.jūlijam, plkst. 9:30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” kancelejā).

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu atvēršana sarunu procedūras notiek 2018.gada 28.jūlija plkst. 10.10, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš”), Rīgā, Latvijā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretārs – VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciālists Rūdolfs Ozoliņš, tālruņa numurs: +371 67234932, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese: rudolfs.ozolins@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2018.gada 5.Jūlijs plkst. 10.10.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31