Sarunu procedūra ar publikāciju “Signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas ierīču un to rezerves daļu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas ierīču un to rezerves daļu piegāde”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas ierīču un to rezerves daļu piegāde” (turpmāk-sarunu procedūra).  

Sarunu procedūras priekšmets: signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas ierīču un to rezerves daļu piegāde saskaņā ar šādu  specifikāciju:

 

Daļas Nr.

Preces nosaukums

Mēr-vienība

Dau-dzums

 

 

 

1.Elektropievadi un to rezerves daļas, t.sk.:

1.1.

SP-6 auto pārslēdzēja nažu kopne, rasējums ЮКЛЯ 304231.002СБ

kompl

52

 

1.2.

SP-6 autopārslēdzēja kontaktu kopne, kreisā,  rasējums ЮКЛЯ 304231.003СБ

gab.

37

 

1.3.

SP-6 autopārslēdzēja  kontaktu kopne, labā, rasējums ЮКЛЯ 304231.007СБ

gab.

37

 

1.4.

Droseļu tēraudvara  pārvienojumi ДМСЭ-70*2-1600 tipa, rasējums 17360-22-00

gab.

50

 

1.5.

Droseļu tēraudvara pārvienojumi, ДМСЭ-70*2-3600 tipa, rasējums 17360-22-00-03 

gab.

50

 

1.6.

SP-6 autopārslēdzējs, saskaņā ar tehniskiem noteikumiem ЮКЛЯ 303.665.001 ТУ

gab.

9

 

1.7.

Krusta savienojums ("Huka" šarnīrs ar tapu), rasējums 16737-03-00

gab.

34

 

1.8.

МSP elektrodzinēju  EG8 ILFA tipa sukas, rasējums 685.211.487 (ФУЗ.594.1599)

gab.

200

 

1.9.

MST elektrodzinēju spaiļu bloks, rasējums 22227-05-01

gab.

30

 

 

2. Luksofori, lēcu komplekti, lēcas, uzmavas, ceļu kastes un izolēti pārvienojumi, t.sk.:

 

2.1.

Lēcu 3-zīmju pundurluksofors ( rasējums 16909-00-0) ar KЛ-36, UKM-12-1 un pamatu 1.tipa (rasējums 16908-01-00), ТУ 32ЦШ2017-95

gab.

5

 

2.2.

Lēcu 2-zīmju luksofors ( rasējums 17193.00.00) ar ЛЦЯ-21 un UPM-24-1, ТУ 32ЦШ2017-94

gab.

1

 

2.3.

Lēcu 2-zīmju luksofors (rasējums 17193.00.00) ar ЛЦЯ-24 un UPM-24-1, ТУ 32ЦШ2017-95

gab.

1

 

2.4.

Lēcu 4-zīmju  luksofors (rasējums 17299.00.00) uz tiltiņa ar  aicinājuma signālu ar maršrutradītāja vietu (bez maršrutradītāja) ar atgriezenisku galviņu (rasējums 17299-00-01) ar ЛM-44, ar mastu XI. tipa (5790mm)

gab.

4

 

2.5.

Lēcu 4-zīmju luksofors ( rasējums 17175-00-00) ar “ЛЦ-41”, bez  kāpnēm, bez UKM, ТУ 32ЦШ2017-94

 

gab.

3

 

2.6.

Lēcu 2-zīmju pundurluksofors (rasējums 16908-00-00) ar KЛ-24, UKM-12-1 un pamatu 1.tipa (rasējums У-16908-01-00), ТУ 32ЦШ2017-94

gab.

3

 

2.7.

Lēcu 2-zīmju pundurluksofors ( rasējums 16908-00-00) ar KЛ-21, bez UKM, bez pamatnes

 

gab.

3

 

2.8.

Lēcu 2-zīmju pundurluksofors  (rasējums 16908-00-00) ar KЛ-21, UPM-24-1 un pamatu 1.tipa (rasējums 16908-01-00), ТУ 32ЦШ2017-94

gab.

13

 

2.9.

Lēcu 2-zīmju pundurluksofors (rasējums 16908-00-0) ar KЛ-24, UPM-24-1 un pamatu 1.tipa (rasējums 16908-01-00), ТУ 32ЦШ2017-94

gab.

6

 

2.10.

Lēcu 4-zīmju pundurluksofors, rasējums 16910-00-00, ar KЛ-41, un pamatu II tipa   (rasējums 16910-01-00)

gab.

6

 

2.11.

Pārbrauktuves luksofora masts (luksofora rasējums 17257-00-00)

gab.

14

 

2.12.

Pārbrauktuves luksofora masta kronšteins (rasējums 17257-02-00)               

 

gab.

8

 

2.13.

Luksofora fona vairogs, rasējums 16942-00-03

gab.

8

 

2.14.

Mastu luksofora nadziņš, rasējums 16941-00-01

gab.

8

 

2.15.

Ceļu kastes “ПЯ-1”, rasējums 151-04-00-00-03

gab.

8

 

2.16.

Transformatoru kārba TJA-2, rasējums 6790-00-00,) izmēri  370x325x265

gab.

11

 

2.17.

Pneimopasta patroni (mazie) KB-515K-00, L=336mm, d=143mm

gab.

50

 

2.18.

Kabeļa statne (gala), rasējums 15309-00-00)

gab.

18

 

2.19.

Izolēti pārvienojumi ceļa kastei, rasējums 15321-00-00-01SB

gab.

20

 

2.20.

Lēca ЛСМ -212  ( bezkrāsaina, ārēja, prettriecienu)

gab.

42

 

2.21.

Šļūtene, rasējums 16994-00-00

gab.

18

 

2.22.

3-zīmju luksofora   kronšteins, rasējums 16972-00-00-01

gab.

8

 

2.23.

Masta luksofora kronšteins,  rasējums 16971-00-00-01

gab.

8

 

2.24.

Pundurluksofora lēcu komplekts KLK, rasējums 16904-00-00, zaļš

gab.

6

 

2.25.

Pundurluksofora lēcu komplekts KLK, rasējums 16904-00-00, sarkans

gab.

4

 

2.26.

Uzmavas UPM-24-1, (rasējums 16069-00-00), ТУ 32ЦШ2024-94

gab.

13

 

2.27.

Uzmava UKM-12-1 (rasējums 16068-00-00)

gab.

15

 

2.28.

Uzmava RM-4 (rasējums 16070-00-00)

gab.

1

 

2.29.

Pundurluksofora (rasējums 16908-00-00) 2-zīmju galviņa  ar KЛ-21.

gab.

2

 

2.30.

.

Luksofora (rasējums 17175-00-00) 4-zīmju galviņa ( t.sk. 2-zīmju galviņa, rasējums16942-00-00 un 2-zīmju galviņa, rasējums16949-00-00). 

gab.

1

 

2.31.

3-zīmju luksofora galviņa ( rasējums 16943-00-00) ar ЛЦЯ-37 masta luksoforam

gab.

2

 

2.32.

3-zīmju luksofora galviņa ar ЛЦ-313 (rasējums 16943-00-00) masta luksoforam

gab.

6

 

2.33.

3-zīmju masta luksofora kāpnes, rasējums 16967-00-00

gab.

6

 

2.34.

Gājēju pārejas signalizācijas  vēstījuma luksofors, rasējums 17897-00-00-01, ТУ 32 ЦШ 2060-97, УХЛ1

gab.

6

 

 

3. Releji un releju bloki, t.sk.:

 

3.1.

Relejs NMPŠ2-2500, rasējums 24147.00.00

gab.

6

 

3.2.

Bloks BKR-76 (BKR-96), rasējums 36844-101-00

gab.

20

 

3.3.

Relejs REL 1-1600, (rasējums 24539-00-00)

gab.

8

 

3.4.

Relejs TŠ-65V2, (rasējums 573.46.76)

gab.

10

 

3.5.

Relejs TŠ-65SB, (elektroniskie)

gab.

2

 

 

4. Releju un transmiteru rezerves daļas, t.sk.:

 

4.1.

IMŠ pastāvīgais magnēts, rasējums 2075-29A

gab.

10

 

4.2.

IMŠ enkurs ar kontaktiem, rasējums 2075-90A

gab.

90

 

4.3.

IMŠ1 nekustīgais kontakts, rasējums 2075-70Б

gab.

180

 

4.4.

TŠ-65B - enkurs, rasējums 734.01.18.08 ar enkura plāksni un tapiņu (releja RT salikumā)

gab.

140

 

4.5.

TŠ-65 kontaktplāksne 13,43 ar sudraba kontaktiem, rasējums 732-33-26

gab.

150

 

4.6.

TŠ-65 kontaktplāksne 22, rasējums 732-.24-07-02

gab.

10

 

4.7.

TŠ-65 kontaktplāksnes 33, rasējums 732.33.30

gab.

20

 

4.8.

TŠ-65B - kontaktu grupa, rasējums 761.13.72 СБ

gab.

50

 

4.9.

KMŠ releja ass, rasējums 13955-14-03

gab.

20

 

4.10.

TŠ-65V2 kontaktrozete (rasējums 2170-00-00A)

gab.

50

 

4.11.

KMŠ pārsviedēj  kontakts (malējs ar nažu), rasējums 13955-26-00

gab.

10

 

4.12.

KMŠ pārsviedēj kontakts (kreiss ar nažu), rasējums 13955-29-00

gab.

10

 

4.13.

KMŠ pārsviedēj kontakts (labais ar nažu), rasējums 13955-32-00

gab.

10

 

4.14.

KMŠ pārsviedēj kontakts (malējs ar nažu), rasējums 13955-33-00

gab.

10

 

4.15.

KPTŠ- kontaktu salikšana, rasējums 22177-13-00

gab.

40

 

4.16.

KPTŠ- kontaktu salikšana, rasējums 22177-14-00

gab.

50

 

4.17.

KDR1 releja atbalstplāksne enkura stiprināšanai, (rasējums 843.10.19)

gab.

100

 

4.18.

NMPŠ pastiprināts kontakts, rasējums 13953-04-00,

gab.

20

 

4.19.

PPR-3 spole, rasējums 2162-110A (2500 Om)

gab.

10

 

4.20.

KPTŠ kontakta atspere (apakšējā, ar rullīti), rasējums 1253-29

gab.

100

 

4.21.

KPTŠ- sprosttapa, rasējums 1253-65

gab.

100

 

4.22.

KPTŠ- tekstolita statne, rasējums 1253-46A

gab.

200

 

4.23.

KPTŠ atloks, rasējums 22177-12-09

gab.

20

 

4.24.

APŠ kontakti relejam , rasējums 24170-03-00 Г

gab.

20

 

4.25.

APŠ kontakti relejam , rasējums 24170-03-00 Г -01

gab.

20

 

4.26.

APŠ kontakti relejam , rasējums.24170-05-00 Б

gab.

20

 

4.27.

DSŠ-16 sektors, rasējums 24699-06-00

gab.

20

 

 

5. Transformatori, t.sk.:

 

5.1.

Transformators SТ-5

gab.

9

 

5.2.

Transformators ST-4G (primārais tinums (110/220V)

gab.

15

 

5.3.

Transformators ST-4GV, TU16-517.680-09, OKP341323

gab.

10

 

5.4.

Transformators  POBS-2A

gab.

4

 

5.5.

Transformators POBS-2AG, OKP341323, TU16-517.680-09

gab.

3

 

5.6.

Transformators POBS-2G, rasējums 17266-00-00-01

gab.

1

 

5.7.

Transformators POBS-5AGV, TU16-517.680-09

gab.

1

 

5.8.

Transformators POBS-5MP (110/220), rasējums 17329-00-00-02,  TУ-321 ЦШ2050-2004

gab.

3

 

5.9.

Transformators PRT-AGV, 2.izpildījums, TU16-517680-09

gab.

95

 

5.10.

Transformators PRT-A I. izpildījums (220V)

gab.

10

 

5.11.

Transformators PRT-A II. izpildījums (110V/220V)

gab.

10

 

5.12.

Transformators PТМ-AG (220V)

gab.

60

 

5.13.

Regulējamais autotransformators OIEA3

gab.

5

 

 

6. Uztvērēji, ģeneratori, filtri, drošinātāji, bloki, uzgaļi un pārejās ierīces, t.sk.:

 

6.1.

Ģenerators  GP-31Ц/11,14,15 (rasējums 36166-50-00-01); TU32ЦШ3975-01

gab.

2

 

6.2.

Uztvērējs ПП1-8/8 (36162-00-00-30)

gab.

1

 

6.3.

Uztvērējs ПП1-8/12 (36162-00-00-31)

gab.

1

 

6.4.

Uztvērējs ПП1-9/8 (36162-00-00-32)

gab.

1

 

6.5.

Uztvērējs ПП1-9/12 (36162-00-00-33)

gab.

1

 

6.6.

Uztvērējs ПП1-11/8 (36162-00-00-34)

gab.

1

 

6.7.

Uztvērējs  ПП1-11/12 (36162-00-00-35)

gab.

1

 

6.8.

Uztvērējs  ПП1-14/8 (36162-00-00-36)

gab.

1

 

6.9.

Uztvērējs  ПП1-14/12 (36162-00-00-37)

gab.

2

 

6.10.

Uztvērējs  ПП1-15/8 (36162-00-00-38)

gab.

2

 

6.11.

Uztvērējs  ПП1-15/12 (36162-00-00-39)

gab.

1

 

6.12.

Regulējamais rezistors - tips 7157, 400 Om

gab.

10

 

6.13.

Izlīdzinātājs VOCN-24, (rasējums 17234-00-00)

gab.

15

 

6.14.

Izlīdzinātājs VOCN-36, (rasējums 17234-00-00-03)

gab.

15

 

6.15.

Izlīdzinātājs VOCN-220, rasējums 14409-00-00-03

gab.

150

 

6.16.

Izlīdzinātājs VOCN-110 (rasējums  14409-00-00)

gab.

10

 

6.17.

Izlādnis RKN-600 (rasējums 17233-00-00)

gab.

100

 

6.18.

Izlādnis RKN-900 (rasējums 17233-00-00-03)

gab.

20

 

6.19.

Varistors BP1-1, 56V

gab.

100

 

6.20.

Varistors BP1-1, 27V

gab.

100

 

6.21.

Uzgaļi  M5x1,5х2,5

gab.

200

 

6.22.

Uzgaļi  M4x0,75х1,5

gab.

100

 

6.23.

Uzgaļi  M6x0,75х1,5

gab.

100

 

6.24.

Uzgaļi  M6x1,5х2,5

gab.

500

 

6.25.

Uzgaļi  M4x1,5х2,5

gab.

200

 

6.26.

Individuālā  iezemējamā signalizators СЗИЦ- Д, (ЕИУС.468262.104 01 РЭ)

gab.

6

 

6.27.

Impulsa devējs DIM-2, rasējums 36291-201-00

gab.

3

 

6.28.

Skaitītājs UPSČ,  rasējums 560-00-00-01б, ТУ32ЦШ 453302003

gab.

2

 

6.29.

Bloks BPI-1 (rasējums 573.46.26)

gab.

1

 

6.30.

Bateriju skapis ŠMBU (r.157.135-00-00-01)

gab.

6

 

6.31.

Tipveida pārbaudes šunts    ШУ-01-006ИР

gab.

2

 

6.32.

Zvans ZPT-12, rasējums 24М-00-00 

gab.

4

 

6.33.

Bubnovska bloks ТУ3485-695-01124276-97

gab.

1

 

6.34.

Izlādnis RKVN-250, rasējums 17259-00-00;

gab.

9

 

 

7. Gaismas diožu galviņas, t.sk.:

 

7.1.

Gaismas diožu galviņas (sarkanas) pārbrauktuves luksoforiem ЮКЛЯ.676.646.003

gab.

52

 

7.2.

Gaismas diožu galviņas (mēness -balts) pārbrauktuves luksoforiem ЮКЛЯ.676.646.003-01

gab.

1

 

7.3.

Pundurluksofora gaismdiožu galviņaУХЛ1 IP54 sarkana (CCK160-K-02)

gab.

1

 

7.4.

Pundurluksofora gaismdiožu galviņa CCK160-Ж-02 (dzeltena)

gab.

1

 

7.5.

Pundurluksofora gaismdiožu galviņa CCK160-Б-02 (balta)

gab.

1

 

7.6.

Pundurluksofora gaismdiožu galviņa CCK160-C-02 (zila)

gab.

1

 

 

8. Akumulatori:

 

8.1.

Akumulatori ABN-72 saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem ИКШЖ.563312.00 ТУ, GOST12.2.007.12-88 vai ekvivalents

gab.

112

 

           
 

 

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

 

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt var tikai pēc maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Luminor Bank AS”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Sarunu procedūrai ar publikāciju “Signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas ierīču un to rezerves daļu piegāde”,  un jāuzrāda pasūtītājam (nolikuma 1.3.punkta norādītajai kontaktpersonai vai 1.10.1.punktā minētajā adresē klātienē esošajai personai) pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts maksājuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: jelena.basevska@ldz.lv.

 

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2018.gada 28.februāra plkst. 9.40, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2018.gada 28.februārī, plkst.10.10, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

Papildus informācija:

  1. kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums par piedāvājuma nodrošinājuma summu  2000.00 EUR, ja piedāvājuma kopējā summa pārsniedz 10 000.00 EUR bez PVN;
  2. iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% apmērā no līgumcenas (EUR, bez PVN).

Piedāvājuma  un līguma nodrošinājums iesniedzams kā iemaksa naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā.

 

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Jeļena Baševska, tālrunis +371 67233404, fakss: +37167234250, e-pasta adrese: jelena.basevska@ldz.lv.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2018.gada 28.Februāris plkst. 10.10.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31