Sarunu procedūra ar publikāciju “Sašķidrinātās gāzes piegāde 2020./2021.gada apkures sezonai” (id.Nr. LDZ 2020/25-IBz) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Sašķidrinātās gāzes piegāde 2020./2021.gada apkures sezonai” (id.Nr. LDZ 2020/25-IBz)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Sašķidrinātās gāzes piegāde 2020./2021.gada apkures sezonai” (turpmāk - sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: mazās mehanizācijas iekārtu piegāde saskaņā ar nolikuma prasībām.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2020.gada 5.oktobra plkst.9.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 130.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2020.gada 5.oktobrī plkst.10.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

Covid-19 vīrusa aizsardzības pasākumu ietvaros, ievērojot valsts kompetento institūciju rekomendācijas, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, ar 2020.gada 1.aprīli VAS „Latvijas dzelzceļš” organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem pēc pieprasījuma tiks nosūtīta 2 (divu) darba dienu laikā. Piedāvājumus iepirkumu procedūrās, ja tie netiek nosūtīti pa pastu vai kurjerpastu, var iesniegt nolikumā noteiktajā kārtībā, norādītajā adresē.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

 Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Dana Platbārde, tālrunis: +371 67234955, e-pasts: dana.cielena@ldz.lv

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2020.gada 5.Oktobris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš