Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Ritošā sastāva bremžu kluču piegāde SIA "LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Ritošā sastāva bremžu kluču piegāde SIA "LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (turpmāk – Sarunu procedūra).

 Sarunu procedūras priekšmets: ritošā sastāva bremžu kluču piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām saskaņā ar nolikumu un Tehnisko specifikāciju:

Daļas Nr. Sarunu procedūras priekšmeta daļas (preces) nosaukums, tehniskās prasības Mērv. Kopējais daudzums
1.
Bremzes klucis T798.00.00,
atbilstība rasējumam TM0302-02 un standartam GOST30249-97
gab. 12000
2. Bremzes klucis TG40.20.057 bg(TGM23) gab. 80
3.  Bremzes klucis 80-40-010 GOST 6921-74 gab. 30

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:  

Maksa par nolikuma saņemšanu ir EUR 85,00, ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: „Sarunu procedūrai ar publikāciju „ Ritošā sastāva bremžu kluču piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”, un jāuzrāda maksājuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras un attiecīgā piegādātāja nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas piegādātājs, kas samaksājis maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu, vai  piegādātājs, kas norādīts maksājuma dokumentā, ja maksājumu ir veikusi cita fiziska vai juridiska persona.

Ieinteresētais piegādātājs ar Sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā ielā 3, Rīgā, LV-1547 (3.stāvā, 344.kabinetā).

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi, pieprasījumu (kurā norāda ieinteresētā piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju - adresi, tālruņa un faksa numuru - ar pievienotu maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopiju nolikuma saņemšanai) nosūtot uz e-pasta adresi: liene.popova@ldz.lv.

Piedāvājumu iesniegšana: līdz 2017.gada 6.februārim,  plkst. 09.30, VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā, Gogoļa ielā ielā 3, Rīgā, LV-1547 (1.stāvā, 103.kabinetā).

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumi tiks atvērti 2017.gada 6.februārī, plkst. 10.30, Rīgā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1050 (3.stāvā, 344.kabinetā), VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā.

Līguma izpildes laiks un vieta: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2017.gada 29.decembrim vai līdz līguma prognozējamās summas sasniegšanai, ja tā sasniegta pirms 2017.gada 29. decembra. Rīga un Daugavpils.

Papildus informācija:

-piedāvājumus var iesniegt gan par visu Sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā;
- iepirkuma līgums tiks slēgts par līguma prognozējamo summu, proti,  pircējs iepērk tādu preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai un pircējam nav pienākums iepirkt  visu Tehniskajā specifikācijā norādīto preču daudzumu.
- kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums par piedāvājuma nodrošinājuma summu 1250.00 EUR, ja piedāvājuma kopējā summa pārsniedz 10000.00 EUR bez PVN. Piedāvājuma nodrošinājuma summa nemainās atkarībā no tā, vai piedāvājums tiek iesniegts par vienu vai vairākām sarunu procedūras priekšmeta daļām,
-iepirkuma līguma ietvaros līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5 % apmērā no līguma prognozējamās summas ( EUR, bez PVN).

Kontaktpersona - par Sarunu procedūras dokumentiem un organizatoriska rakstura jautājumiem: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste, iepirkuma komisijas sekretāre Liene Popova, tālrunis: 371 67234920, fakss: 371 67234250, e-pasts: liene.popova@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2017.gada 6.Februāris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš