Sarunu procedūra ar publikāciju “Riteņpāru apvirpošanas darbgalda piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Riteņpāru apvirpošanas darbgalda piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

Papildus informācija: 

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Riteņpāru apvirpošanas darbgalda piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

Sarunu procedūras priekšmets: riteņpāru apvirpošanas darbgalda piegāde.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2019.gada 24.jūlija  31.jūlija plkst. 9.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2019.gada 24.jūlijā  31.jūlijā plkst.10.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

Papildus informācija:

  1. kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums par piedāvājuma nodrošinājuma summu 1% apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (EUR bez PVN).

  2.  iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% apmērā no līgumcenas (EUR, bez PVN).

  3. preču piegādes termiņš: pilnā apjomā līdz 2020.gada 30.novembrim.

    Pasūtītāja kontaktpersona:

    organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Jeļena Baševska, tālrunis +371 67233404, e-pasta adrese: jelena.basevska@ldz.lv.

     

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2019.gada 31.Jūlijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš