Sarunu procedūra ar publikāciju “Rezerves daļu piegāde vizuālās un audio pasažieru informēšanas sistēmai” (precizēts 18.04.2017.) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Rezerves daļu piegāde vizuālās un audio pasažieru informēšanas sistēmai” (precizēts 18.04.2017.)

VAS  “Latvijas  dzelzceļš” (turpmāk – pasūtītājs) izsludina  sarunu  procedūru ar publikāciju Rezerves daļu piegāde vizuālās un audio pasažieru informēšanas sistēmai  (turpmāk - sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: rezerves daļas pasūtītāja vizuālās un audio pasažieru informēšanas sistēmai (nolikuma tekstā saukts arī kā “VAPIS”) Rīgas pasažieru stacijā saskaņā sarunu procedūras nolikumu un tā pielikumu, kas pieejams sarunu procedūras nolikuma pielikumā.

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

 

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par nolikuma saņemšanu EUR 85,00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Sarunu procedūra ar publikāciju “Rezerves daļu piegāde vizuālās un audio pasažieru informēšanas sistēmai” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms nolikuma saņemšanas.

Ja maksājumu par nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc maksājuma uzdevuma uzradīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā, Rīgā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

 

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un jāpievieno maksājuma/pārskatījuma dokumenta kopija un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: iveta.dementjeva@ldz.lv.

 

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2017.gada 12.maijam, plkst. 10.15*, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

*datums un laiks precizēts, iepriekš bija 2017.gada 21.aprīļa plkst.9.45 (18.04.2017.)

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2017.gada 12.maijā, plkst. 10.30**, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā. Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā, Rīgā, Latvijā.

**datums un laiks precizēts, iepriekš bija 2017.gada 21.aprīļa plkst.10.00 (18.04.2017.)

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālruņa numurs: +371 67234934, faksa numurs: +37167234250, e-pasta adrese: iveta.dementjeva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2017.gada 12.Maijs plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31