Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Rezerves daļu piegāde divu dīzeļģeneratoru (tips 5-26DG-03) dīzeļdzinēja 12ČN26/26 remonta izpildei "

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk- pasūtītājs) izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Rezerves daļu piegāde divu dīzeļģeneratoru (tips 5-26DG-03) dīzeļdzinēja 12ČN26/26  remonta izpildei” (turpmāk-sarunu procedūra) – iepirkuma identifikācijas Nr.RSSI-9.2./23/2023.

Sarunu procedūras iepirkuma priekšmets:

Dīzeļģeneratoru (tips 5-26DG-03) dīzeļdzinēja 12ČN26/26  rezerves daļas saskaņā ar sarunu procedūras nolikumu un Tehnisko specifikāciju (nolikuma 2.pielikums).

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2023.gada 21.augustam, plkst. 9:30, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 5.stāvā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050. Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību, ierakstītā pasta sūtījumā vai elektroniskā veidā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu atvēršana ir slēgta un notiks:  2023.gada 21.augustā, plkst.10:00, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 5.stāvā  Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar minēto informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļas galvenā iepirkumu speciāliste Inta Pudule, tālruņa numurs +371 2029 7185, e-pasta adrese – inta.pudule@ldz.lv.

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2023.gada 21.Augusts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss