Sarunu procedūra ar publikāciju “Projektēšanas darbi” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Projektēšanas darbi”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Projektēšanas darbi” (turpmāk – iepirkums).

 

Iepirkuma priekšmets: projektēšanas darbi dzelzceļa infrastruktūras objektiem saskaņā ar nolikuma ar tā pielikumiem, t.sk. Projektēšanas uzdevumu (sk. detalizētāk iepirkuma nolikumā).

 

Iepirkuma priekšmetam ir 9 (divas) daļas atbilstoši objektu uzskaitījumam:

Daļas Nr.

Objekts/Iepirkuma daļas nosaukums:

Objekta adrese:

Īss pakalpojuma raksturojums

1.

Dzelzceļa stacija "Garoza" dienesta tehniskā ēka

Ozolnieku novads, Salgales pagasts, stacija "Garoza"

Būvprojekta izstrāde

2.

Dzelzceļa stacijas "Tukums-2" stacijas ēka

Stacijas iela 27, Tukums, Tukuma novads

Būvprojekta izstrāde

3.

Dzelzceļa stacijas "Liepāja" stacijas ēka

Liepāja, Rīga iela 71

Būvprojekta izstrāde

4.

Dzelzceļa stacija "Strenči" elektriskās centralizācijas ēka

Gaidu iela 22, Strenči, Strenču novads

Būvprojekta izstrāde

5.

Depo ēka

Krustpils iela 24 k-7, Rīga

Būvprojekta izstrāde

6.

Vagonu atklātā mazgāšanas rampa 248m garumā

Rīgā, dzelzceļa stacijas Šķirotavas B parka teritorija

Būvprojekta izstrāde

7.

Dzelzceļa stacijas "Šķirotava" J parka dežuranta ēka

Rīga, Jāņavārtu iela 2,  k-1

Būvprojekta izstrāde

8.

Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja ēka

Rīga, Uzvaras bulvāris 2A

Būvprojekta izstrāde

9.

Informatīvās skaitļošanas ēkas 4.stāvs

Rīga, Turgeņeva iela 21

Projekta izstrāde

 

Pretendents piedāvājumu var iesniegt gan par visām iepirkuma  priekšmeta daļām vai atsevišķām tā daļām.

 

Iepirkuma līguma izpildes termiņš pilnā apjomā:

1) iepirkuma priekšmeta daļām Nr.1-8: ne ilgāk kā līdz 2019.gada 1.jūlijam;

2) iepirkuma priekšmeta daļai Nr.9: 3 (trīs) mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas.

 

 

Iepirkuma dokumentu (nolikuma) saņemšana.

Pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu 85.00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu iepirkuma nolikumu, ieinteresētajiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Luminor Bank AS”, bankas kods: NDEALV2X, ar norādi: “Nolikuma saņemšanai sarunu procedūrā ar publikāciju “Projektēšanas darbi””, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda iepirkuma procedūras pretendenta nosaukumu. Iepirkumā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

Ieinteresētais piegādātājs ar iepirkuma nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3.stāvā, 344.telpā), Rīgā, LV-1547. (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

 

Iepirkuma nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pastu sludinājumā norādītajai kontaktpersonai.

 

 

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 28.jūnijam,  plkst. 9.45, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš”, Kancelejā).

 

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumi tiks atvērti 2018.gada 28.jūnijā, plkst.10.00, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, telpā Nr.339, 3.stāvā, Gogoļa ielā 3, Rīgā.

 

Pasūtītāja kontaktpersona organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par iepirkuma nolikumu: komisijas sekretārs – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālruņa Nr.: +371 6723 4934, faksa Nr.: +371 6723 4250, e-pasts: iveta.dementjeva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2018.gada 28.Jūnijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31