Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Piecu ēku demontāža dzelzceļa līnijā Rīga – Jelgava” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/86-SPAV)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Piecu ēku demontāža dzelzceļa līnijā Rīga – Jelgava” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/86-SPAV) (turpmāk - sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: piecu ēku demontāža dzelzceļa līnijā Rīga – Jelgava saskaņā ar nolikuma prasībām.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2023.gada 31.maija plkst.9.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 100.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana ir slēgta un notiks: 2023.gada 31.maijā plkst.09.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā, Rīgā.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Darba uzdevuma pielikumi lielā apjoma dēļ tiks izsūtīti pa e-pastu pēc pieprasījuma, kas nosūtīts uz e-pastu: inga.zilberga@ldz.lv,  saņemšanas.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vadītājas vietniece Inga Zilberga, tālrunis: +371 67234932, e-pasts: inga.zilberga@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2023.gada 31.Maijs plkst. 9.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš