Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Pārmiju pārvedu un pārmiju rezerves daļu piegāde”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Pārmiju pārvedu un pārmiju rezerves daļu piegāde” (turpmāk – Sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: pārmiju pārvedu un pārmiju rezerves daļu piegāde atbilstoši Tehniskās specifikācijas noteikumiem:

Daļas Nr.

Nosaukums

Mērvienība

Daudzums

 
 

1.

Pārmiju pārvedas, t.sk.

kompl.

2

 

1.1.

Vienkāršās pārmiju pārvedas R65 tipa 1/11 tipa (laba)

kompl.

1

 

1.2.

Dubultās krusteniskā pārmiju pārvedas R65 tipa 1/9 tipa

kompl.

1

 

 

Rezerves daļas:

 

 

 

2.

Pārmiju krusteņi t.sk.

gab.

21

 

2.1.

R-65 1/11 tipa

gab.

3

 

2.2.

R-65 1/9 tipa krustpārmijai (neass )

gab.

4

 

2.3.

R65 2/9 tipa (ass)

gab.

2

 

2.4.

R65 2/11 tipa (neass)

gab.

3

 

2.5.

R50 1/11 tipa

gab.

1

 

2.6.

R50 2/9 tipa (neass)

gab.

2

 

2.7.

R-50 1/9 tipa (neass)

gab.

2

 

2.8.

R-50 1/9 tipa

gab.

4

 

3.

Pārmiju asmenis ( līks) ar rāmjsliedi( taisns)  labais un kreisais, t.sk.

gab.

5

 

3.1.

kreisais (1 LK) + labais (1 KL)                                                          R-50 1/9 tipa dubultais krusteniskais (iekšējais)

gab.

2

 

3.2.

kreisais (1 LK) + labais (1 KL)                                                          R-50 1/9 tipa dubultais krusteniskais (ārējais)

gab.

2

 

3.3.

kreisais(KK) R-65 1/11, 1/9 tipa

gab.

1

 

4.

Pārmiju kontrsliedes, t.sk.

gab.

5

 

4.1.

R-65 1/11 tipa

gab.

1

 

4.2.

R-65 1/9 tipa

gab.

4

 

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:  ieinteresētais piegādātājs ar Sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un saņemt VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3.stāvā, 344.kabinetā), Rīgā, LV-1050. Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi, pieprasījumu, kurā norāda ieinteresētā piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju (adresi, tālruņa un faksa numuru), nosūtot uz e-pasta adresi: liene.popova@ldz.lv.

Sarunu procedūras nolikums ir pieejams bez maksas.

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumi  Sarunu procedūrā iesniedzami līdz 2017.gada 25.janvāra  plkst. 09.30, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3.stāvā, 344.kabinetā), Rīgā, LV-1050.

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumi tiks atvērti 2017.gada 25.janvārī, plkst. 10.00, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3.stāvā, 344.kabinetā), Rīgā, LV-1050.

Līguma izpildes laiks un vieta: 2017.gada 1.maijs - 30.jūnijs, Rīga, Daugavpils, Jelgava atbilstoši Tehniskās specifikācijas noteikumiem.

Papildus informācija:

-piedāvājumus var iesniegt gan par visu Sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā;

- iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5 % apmērā no līgumcenas (EUR, bez PVN).

Kontaktpersona - par Sarunu procedūras dokumentiem un organizatoriska rakstura jautājumiem: VAS "Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste, iepirkuma komisijas sekretāre Liene Popova, tālrunis: 371 67234920, fakss: 371 67234250, e-pasts: liene.popova@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2017.gada 25.Janvāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Pieteikties jaunumiem