Sarunu procedūra ar publikāciju “Pārmiju pārvedu, pārmiju rezerves daļu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Pārmiju pārvedu, pārmiju rezerves daļu piegāde”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Pārmiju pārvedu, pārmiju rezerves daļu piegāde” (turpmāk – Sarunu procedūra).

 

Sarunu procedūras priekšmets: pārmiju pārvedu un pārmiju rezerves daļu piegāde atbilstoši Tehniskās specifikācijas noteikumiem:

 

Daļas Nr.

Preces nosaukums

Mērvienība

Daudzums

 
 

1.

Pārmiju pārveda, t.sk.

 

1.1.

Vienkāršā pārmiju pārveda R65 tipa 1/11 tipa (kreisā)

kompl.

1

 

2.

Pārmiju krusteņi t.sk.

 

2.1.

R65 2/9 tipa (neass)

gab.

1

 

2.2.

R65 2/11 tipa (ass)

gab.

1

 

3.

Pārmiju asmeņi ( līki) ar rāmjsliedi ( taisnu), t.sk.

 

3.1.

2 kreisie + 2 labie R-65 1/9 tipa, dubulta, krusteniska (iekšējie)

gab.

4

 

3.2.

1 kreisais +2  labie R-65 1/6 tipa, dubulta, krusteniska (simetriskais)

gab.

3

 

3.3. 

kreisais pārmiju asmenis kreisajām pārmijām R-65 1/11 tipa

gab.

1

 

3.4.

kreisais pārmiju asmenis kreisajām pārmijām R-65 1/11, 1/9 tipa

gab.

1

 

4.

Pārmiju kontrsliedes, t.sk.

 

4.1.

R-65 1/9 tipa krusteniska

gab.

3

 

5.

Bremžu kurpju  nosviedēji, t.sk.

 

5.1.

Bremžu  kurpju  nosviedēji  R65 tipa (2 kreisie un 2 labie)

gab.

4

 

 

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:  ieinteresētais piegādātājs ar Sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un saņemt VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3.stāvā, 344.kabinetā), Rīgā, LV-1050.

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: liene.popova@ldz.lv.

Pieprasījumā norāda ieinteresētā piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju (adresi, tālruņa un faksa numuru) un tam pievieno pārskaitījuma dokumentu.

 

Maksa par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00, ieskaitot PVN 21%.

Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajam piegādātājam jāpārskaita minētā summa uz pasūtītāja bankas kontu (VAS “Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065, PVN reģistrācijas Nr. LV40003032065, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija, Luminor Bank, AS, konta Nr. LV58NDEA0000080249645, kods: NDEALV2X), ar norādi: “Nolikuma saņemšanai sarunu procedūrā ar publikāciju “Pārmiju pārvedu, pārmiju rezerves daļu piegāde”.

 

Pārskaitījuma dokuments jāuzrāda pasūtītājam pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas.

Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumi  Sarunu procedūrā iesniedzami līdz 2018.gada 26.janvārim,  plkst. 09.30, VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā, Gogoļa ielā 3 (1.stāvā, 103.kabinetā), Rīgā, LV-1547.

 

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumi tiks atvērti 2018.gada 26.janvārī, plkst. 10.00, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3.stāvā, 339.kabinetā), Rīgā, LV-1547.

 

Līguma izpildes laiks un vieta: 2018.gada 1.jūnijs - 31.jūlijs, Rīga (Šķirotava), Daugavpils, Jelgava atbilstoši Tehniskās specifikācijas noteikumiem.

 

Papildus informācija:

-piedāvājumus var iesniegt gan par visu Sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā;

- iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5 % apmērā no līgumcenas (EUR, bez PVN) kā iemaksu pasūtītāja bankas kontā.

 

Kontaktpersona - par Sarunu procedūras dokumentiem un organizatoriska rakstura jautājumiem: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste, iepirkuma komisijas sekretāre Liene Popova, tālrunis: 371 67234920, fakss: 371 67234250, e-pasts: liene.popova@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2018.gada 26.Janvāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31