Sarunu procedūra ar publikāciju “Pārmiju asmeņu rullīšu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Pārmiju asmeņu rullīšu piegāde”

Saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Pārmiju asmeņu rullīšu piegāde” (turpmāk-sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets un apjoms: pārmiju asmeņu rullīšu (20 kompl.) piegāde saskaņā ar Specifikāciju piegāde saskaņā ar šādu specifikāciju:

Vispārējie noteikumi

 • Rullīšu ierīcei jānodrošina pārmiju asmeņu pārlikšana, nepielietojot pārmiju asmeņu paliktņu eļļošanu.

 • Rullīšu ierīcei jābūt universālai, lai to var izmantot gan 1520 mm, gan 1524 mm platsliežu ceļa R65, 60E1 un R50 tipa pārmiju pārvados ar krusteņa marku 1/6, 1/9, 1/11, 1/14, 1/18.

 • Rullīšu ierīcei jānodrošina laidenu pārmiju pārvada asmeņa pārlikšanu visā tā garumā, ar asmeņa pacēlumu atvilktā stāvoklī kā minimums 3 mm virs pārmiju paliktņa.

 • Pieļaujamais gaisa temperatūras diapazons drošai ekspluatācijai no -40° Clīdz +50°C.

 • Cilindriskiem rullīšiem jābūt izgatavotiem no tērauda ar augstu izturību pret koroziju, atmosfēras iedarbību un nodilumu.

 • Rullīšu ierīcee nedrīkst būt prototips, ražotājam ir jāuzrāda atsauksmes vismaz no diviem dzelzceļa uzņēmumiem, kuros ir analogi sliežu ceļa ekspluatācijas apstākļi.

Pārmiju pārvadu vispārējie parametri:

 • Sliežu profils : R65, R50 vai 60 E1.

 • Pārmiju pārvada marka: 1/6; 1/9; 1/11; 1/14; 1/18.

 • Minimalais attālums starp pārmijas brusu asīm : 450 mm.

 • Ass slodze: 25 t.

 • Sliežu ceļa platums: 1520/1524 mm.

 • Max pieļaujamais ātrums pa galveno ceļu: 120 km/h.

Rullīšu ierīces uzstādīšana un regulēšana

 • Rullīšu ierīce tiek stiprināta pie rāmjsliedes pādas.

 • Rullīšu ierīcei jābūt iemontētai gulšņu kastē, tā nedrīkst būt stiprināta uz gulšņiem vai pārmijas brusām

 • Ražotājam jāiesniedz rullīšu sistēmas rasējumi, uzstādīšanas shēmasvisu veidu pārmiju pārvadiem, rulīšu iekārtas uzstādīšanas, regulēšanas un ekspluatācijasinstrukcijas.

 • Rullīšu ierīces montāžai, demontāžai un arī regulēšanai jābūt vienkāršai un veicamai īsā laikā.

Piegāde jāveic līdz līdz 2018. gada 1.septembrim.

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, pilnā apjomā.

Līguma nosacījumi: atbilstoši sarunu procedūras nolikumam.

Līguma nodrošinājums 3% (trīs procentu) apmērā no Līguma summas (bez PVN),  izsniegtas garantijas veidā vai kā summas iemaksu bankas kontā .

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētajam piegādātājam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Luminor Bank AS”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Sarunu procedūrai ar publikāciju “Pārmiju asmeņu rullīšu piegāde”” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts maksājuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties, bet to saņemt tikai pēc augstāk minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, 3.stāvā, 341.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu  procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokuments un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: kristaps.nusbergs@ldz.lv .

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2018.gada 3.jūlija, plkst.09.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2018.gada 3.jūlija, plkst.10.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretārs - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciālists Kristaps Nusbergs, tālrunis +371 67234922, fakss: +37167234250, e-pasta adrese: kristaps.nusbergs@ldz.lv.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2018.gada 3.Jūlijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31