Sarunu procedūra ar publikāciju “Pārbrauktuvju dzelzsbetona plātņu DZP piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Pārbrauktuvju dzelzsbetona plātņu DZP piegāde”

Saskaņā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – komisija), kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju “Pārbrauktuvju dzelzsbetona plātņu DZP piegāde”(turpmāk – sarunu procedūra).

Konkursa priekšmets un apjoms:

Nr.

Sarunu procedūras priekšmets

Mērvienība

Daudzums

1.

Dzelzsbetona pārbrauktuvju plātnes, t.sk.

gab.

736

1.1.

DzP-8m (tehniskais projekts L459.00.00m3; L459.01m3)

gab.

241

1.2.

DzP-9m (tehniskais projekts L459.00.00m3; L459.02m3)

gab.

482

1.3.

DZP-10 (tehniskais projekts L492.00.00m3; L492.01m3)

gab.

6

1.4.

DZP-11 (tehniskais projekts L492.00.00m3; L492.02m3)

gab.

7

Pretendents savu piedāvājumu iesniedz par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

Tehniskās specifikācijas un līguma nosacījumi: atbilstoši sarunu procedūras nolikumam.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par nolikuma saņemšanu 85.00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem).

Lai saņemtu nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Luminor Bank AS Latvijas filiāle”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Nolikuma saņemšanai sarunu procedūra ar publikāciju “Pārbrauktuvju dzelzsbetona plātņu DZP piegāde” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atmaksāta.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 341.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi paziņojot konkrētu ierašanās laiku kontaktpersonai). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un e-pasta numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: iveta.cerina@ldz.lv.

Piedāvājuma nodrošinājums.

Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums par 1500.00 EUR.

Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pircēja bankas kontā.

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 8.februāra  plkst. 9.30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.telpā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2019.gada 8.februārī plkst.10.00 Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 339.kabinetā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Iveta Ceriņa, tālruņa Nr. +371 67234925, e-pasts: iveta.cerina@ldz.lv.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2019.gada 8.Februāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš