Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Pārbrauktuvju dzelzsbetona plātņu DZP piegāde”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju "Pārbrauktuvju dzelzsbetona plātņu DZP piegāde"(turpmāk-sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets:

 

Nr.

Sarunu procedūras priekšmets

(saskaņā ar tehnisko specifikāciju un rasējumiem sarunu procedūras dokumentos (nolikumā))

Mēr-vienība

Dau-dzums

1.

Dzelzsbetona pārbrauktuvju plātnes, t.sk.

 

 

1.1.

DZP-8m (tehniskais projekts L459.00.00m2, L-459.01m2)

gab.

310

1.2.

DZP-9m (tehniskais projekts L459.00.00m2, L-459.02m2)

gab.

600

1.3.

DZP-4m-C (tehniskais projekts L506.03.00)

gab.

46

1.4.

DZP-5m-C (tehniskais projekts L506.04.00)

gab.

28

 

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un tos saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu  procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: jelena.basevska@ldz.lv.

Pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras dokumentus (nolikumu), ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, banka: “Luminor Bank AS”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Sarunu procedūrai ar publikāciju “Pārbrauktuvju dzelzsbetona plātņu DZP piegāde”, un jāuzrāda pasūtītājam (kontaktpersonai) pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras dokumentu saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras dokumentu saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2018.gada 25.janvāra plkst.9.45, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).        

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2018.gada 25.janvārī, plkst.10.15, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

 

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Jeļena Baševska, tālrunis +371 67233404, fakss: +37167234250, e-pasta adrese: jelena.basevska@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturdiena, 25 Janvāris, 2018 - 10:15
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem