Sarunu procedūra ar publikāciju “Pārbrauktuves dzelzsbetona plātņu piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/54-SPAV) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Pārbrauktuves dzelzsbetona plātņu piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/54-SPAV)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Pārbrauktuves dzelzsbetona plātņu piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/54-SPAV).

 

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2022.gada 25.aprīlim plkst.9.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 100.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā sūtījumā.

Covid-19 vīrusa novēršanas pasākumu ietvaros, ievērojot valsts kompetento institūciju rekomendācijas sanitāri epidemioloģiskās situācijas stabilitātes nodrošināšanai, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, sarunu procedūras piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav atklāta – piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam ir pārtraukta.

 

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Liene Popova, tālruņa numurs: +371 28377135, e-pasta adrese: liene.popova@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2022.gada 25.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš