Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “NVS projektu dzelzceļa pārmiju pārvedu rezerves daļu piegāde” (iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2024/1-SPAV)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “NVS projektu dzelzceļa pārmiju pārvedu rezerves daļu piegāde”.

Iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2024/1-SPAV

Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods: 34946220-8 (Pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un šķērssavienojumi).

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2024.gada 20.februārim plkst.10.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā, tīmekļvietnes adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/115959

Piedāvājumu atvēršana: iesniegtie piedāvājumi tiek atvērti elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā e-konkursu apakšsistēmā 2024.gada 20.februārī tūlīt pēc noteiktā datuma un laika.

Iepirkuma dokumentu pieejamība

Visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā Nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta pieeja Pasūtītāja pircēja profilā šī iepirkuma sadaļā, tīmekļvietnes adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/115959

Pasūtītāja tīmekļa vietnē: http://www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” vienīgi informatīvos nolūkos pieejama vispārēja informācija par iepirkumu.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums regulāri pārbaudīt jaunas informācijas esamību Pasūtītāja pircēja profilā un ņemt to vērā iesniedzot piedāvājumu.

 

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par iepirkuma nolikumu VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālrunis: +371 27897395, e-pasta adrese: iveta.dementjeva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2024.gada 20.Februāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš