Sarunu procedūra ar publikāciju “NVS projektu dzelzceļa pārmiju pārvedu rezerves daļu piegāde”, iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2022/37-SPAV | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “NVS projektu dzelzceļa pārmiju pārvedu rezerves daļu piegāde”, iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2022/37-SPAV

Papildus informācija: 

Pievienots: Skaidrojums nr.1 (01.03.2022.)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “NVS projektu dzelzceļa pārmiju pārvedu rezerves daļu piegāde” (turpmāk – sarunu procedūra). Iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2022/37-SPAV.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2022.gada 2.martam plkst.9:30, VAS “Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 100.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” kancelejā). Piedāvājumu var iesniegt personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā pasta sūtījumā.

Piedāvājumu atvēršana* notiks: 2022.gada 2.martā plkst.10:00, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā.

* Covid-19 vīrusa aizsardzības pasākumu ietvaros, ievērojot valsts kompetento institūciju rekomendācijas, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, VAS „Latvijas dzelzceļš” organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju, pretendentu pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam ir pārtraukta

 

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par iepirkuma nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālruņa numurs: +371 27897395, e-pasta adrese: iveta.dementjeva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2022.gada 2.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš