Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Nepārtrauktās elektrobarošanas sistēmas piegāde” (Iepirkuma Id.Nr. LDZ 2024/7-SPAV)

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Nepārtrauktās elektrobarošanas sistēmas piegāde”.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: LDZ 2024/7-SPAV

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumus sarunu procedūrai iesniedz līdz 2024.gada 21.februārim, plkst. 09.30, elektroniskā formā. Noformējuma un iesniegšanas nosacījumus skat.iepirkuma nolikuma 1.4.punktā un tā apakšpunktos.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/116200;ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/116200 publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālrunis: +371 29199663, e-pasta adrese: inese.kempa@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2024.gada 21.Februāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš