Sarunu procedūra ar publikāciju “Naftas produktu atkritumu utilizācija un dzelzsbetona tvertnes un sūkņu stacijas demontāža dzelzceļa stacijā “Višķi”” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Naftas produktu atkritumu utilizācija un dzelzsbetona tvertnes un sūkņu stacijas demontāža dzelzceļa stacijā “Višķi””

VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – Pasūtītājs) izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Naftas produktu atkritumu utilizācija un dzelzsbetona tvertnes un sūkņu stacijas demontāža dzelzceļa stacijā “Višķi”” (turpmāk – Iepirkums).

 

Iepirkuma priekšmets: naftas produktu atkritumu utilizācija, kas ietver naftas produktu atsūknēšanu no uzglabāšanas tvertnes, transportēšanu, un utilizāciju, kā arī dzelzsbetona tvertnes un sūkņu stacijas demontāža, un bedres aizbēršanu ar tīru grunti, saskaņā ar nolikuma ar tā pielikumiem prasībām (sk.sīkāk nolikumā).

 

Piedāvājumu jāiesniedz par sarunu procedūras priekšmetu pilnā apjomā.

 

Darbu veikšanas vietas apskate: iepirkums paredz objekta, kur veicami iepirkumā noteiktie darbi, iepriekš sazinoties un vienojoties par apskates laiku ar nolikumā minēto kontaktpersonu par apskati.

 

Piedāvājuma nodrošinājums: iepirkums paredz kopā ar piedāvājumu piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu (iemaksu). Piedāvājuma nodrošinājuma suma 1 000,00 EUR apmērā, kas atbilstoši nolikuma prasībām, jāiemaksā kā pretendenta naudas summas iemaksa Pasūtītāja bankas kontā (sk.sīkāk nolikumā).

 

Par iepirkuma nolikuma saņemšanu: pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par iepirkuma nolikuma saņemšanu 85.00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21%.

Lai saņemtu iepirkuma nolikumu, ieinteresētajam piegādātājam jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, banka: “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Nolikuma saņemšana sarunu procedūrā ar publikāciju “Naftas produktu atkritumu utilizācija un dzelzsbetona tvertnes un sūkņu stacijas demontāža dzelzceļa stacijā “Višķi””, un jāuzrāda pasūtītājam (šajā publikācijā norādītajai kontaktpersonai par iepirkumu vai pie saņemšanas VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā klātienē esošajai personai) pārskaitījuma dokuments pirms iepirkuma nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par iepirkuma nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda iepirkuma pretendenta nosaukumu. Iepirkumā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais piegādātājs ar iepirkuma nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc maksājuma uzdevuma uzradīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 340.kabinetā, Rīgā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi paziņojot konkrētu ierašanās laiku nolikuma šajā publikācijā norādītajai kontaktpersonai).

 

Iepirkuma  nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un jāpievieno maksājuma/pārskatījuma dokumenta kopija un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: iveta.dementjeva@ldz.lv.

 

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumu iepirkumam iesniedz līdz 2018.gada 13.augusta plkst. 9:45, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

 

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumus iepirkumā atver 2018.gada 13.augustā, plkst. 10:00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

 

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par iepirkuma nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālruņa numurs: +371 6723 4934, faksa numurs: +3716723 4250, e-pasta adrese: iveta.dementjeva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2018.gada 13.Augusts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31