Sarunu procedūra ar publikāciju “MPLS tehnoloģiju paplašināšana” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “MPLS tehnoloģiju paplašināšana”

 VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “MPLS tehnoloģiju paplašināšana” (turpmāk-sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: MPLS tehnoloģiju paplašināšana (turpmāk - darbi) saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma nosacījumiem.

Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību:

1)pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (LR Komercreģistrs, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija), tai skaitā, pretendentam ir izsniegta drošības apliecība, kuru atzīts, ka pretendents savu komercdarbību spēj realizēt (veikt nolikumā minētos darbus pilnā apjomā) dzelzceļa jomas drošības prasībām;

2) pretendentam ir pieredze MPLS tīklu izveidošanā un uzturēšanā pie vismaz 2 klientiem pēdējo 3 gadu laikā par kopējo summu ne mazāk 200 000 EUR bez PVN;

3) pretendentam pēdējos 3 gados  ir pieredze  ar VoIP telefonijas staciju CISCO Call Manager 8.6 (vismaz 1 līgums, nodots ekspluatācijā);

4) pretendentam pēdējos 3 gados ir pieredze integrēt vilcienu dispečera radiosakaru sistēmas radiostacijas 2,13 MHz diapazonā (RS-6, RS-46, RLSM-10) un Iskratel dispečeru sistēmas ar tonālās modulācijas bāzētu signalizācijas sistēmu uz MPLS aparatūras bāzētā IP datu pārraides tīklā (vismaz 1 līgums, nodots ekspluatācijā);

5) pretendents pēdējos 3 gados ir realizējis vismaz divus projektus Eiropas Savienības dzelzceļa infrastruktūrā LAN datu pārraides tīklu ar PoE  komutatoriem izveidošanā (apjoms  ne mazāk kā 60 gab., līguma izpildē ietilpa uzstādīšana dzelzceļu stacijās un pieslēgšanu vienotā monitoringa centrā) (vismaz 1 līgums, nodots ekspluatācijā);

6) pretendentam ir pieredze tīklu, kuros ir ieviesta Multicast maršrutēšana Layer 3 režīmā, izveidošanā un uzturēšanā pie vismaz 2 klientiem pēdējo 3 gadu laikā.

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un tos saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 341.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Pasūtītājs nosaka ieinteresētajam piegādātājam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu 85.00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: Luminor Bank AS, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūrai ar publikāciju      „MPLS tehnoloģiju paplašināšana” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atmaksāta.

Sarunu  procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs), pievienojot maksājuma uzdevumu kopiju par nolikuma saņemšanu, un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: kristaps.nusbergs@ldz.lv .

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2018.gada 22.novembra plkst. 9.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2018.gada 22.novembrī, plkst.10.10, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

Papildus informācija:

  1. ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums.   Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 1000,00 EUR bez PVN;

  2. iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% apmērā no līgumcenas (EUR, bez PVN).

Piedāvājuma  un līguma nodrošinājums iesniedzams kā iemaksa naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciālists Kristaps Nusbergs, tālrunis: +371 67234922, e-pasts: kristaps.nusbergs@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2018.gada 22.Novembris plkst. 10.10.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31