Sarunu procedūra ar publikāciju “Mineralizēto ugunsdrošības joslu uzturēšana 2018.gadā” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Mineralizēto ugunsdrošības joslu uzturēšana 2018.gadā”

VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk - pasūtītājs) izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Mineralizēto ugunsdrošības joslu uzturēšana 2018.gadā” (turpmāk-sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmeta apraksts: mineralizēto ugunsdrošības joslu uzturēšana (irdināšana un kultivēšana) VAS „Latvijas dzelzceļš” publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā saskaņā ar nolikumu un Darbu prasības (sk. nolikuma 3.pielikumu).

Iepirkuma priekšmets tiek dalīts sekojošās iepirkuma priekšmeta daļās un apjomos:

Daļas Nr.

Nosaukums

Daudzums

(km)

1.

Mineralizēto ugunsdrošības joslu uzturēšana objektā MJ-1 (Vidzemes reģions);

173.33

2.

Mineralizēto ugunsdrošības joslu uzturēšana objektā MJ-2

(Latgales reģions);

257.16

3.

Mineralizēto ugunsdrošības joslu uzturēšana objektā MJ-3 (Kurzemes reģions).

316.61

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Vēršam uzmanību, ka pretendentam jābūt Valsts Dzelzceļa tehniskās inspekcijas izsniegtai drošības apliecībai.

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Luminor Bank AS ”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Sarunu procedūrai ar publikāciju “Mineralizēto ugunsdrošības joslu uzturēšana 2018.gadā”,  un jāuzrāda pasūtītājam (norādītajai kontaktpersonai) pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts maksājuma dokumentā.

Sarunu  procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: dana.cielena@ldz.lv

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc maksājuma uzdevuma uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, 3.stāvā, 340.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2018.gada 22.martam plkst. 9.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2018.gada 22.martā, plkst.10.15, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā (sēžu zālē), Rīgā.

Papildus informācija:

  1. piedāvājuma nodrošinājuma summa ir noteikta katrai sarunu procedūras priekšmeta daļai atsevišķi un tās ir šādas:

  1.daļa – piedāvājuma nodrošinājums EUR  500.00 (pieci simti euro, 00 centi);

  2.daļa – piedāvājuma nodrošinājums EUR  500.00 (pieci simti euro, 00 centi);

  3.daļa – piedāvājuma nodrošinājums EUR  500.00 (pieci simti euro, 00 centi).

  1. piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā pretendenta naudas summas iemaksu pasūtītāja bankas kontā.  Valūta, kādā pretendents veic piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR.
  2. iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% apmērā no līgumcenas (EUR, bez PVN).

Darbu izpildes termiņš: līdz 2018.gada 30.aprīlim.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Dana Cielēna, tālrunis +371 67234955, fakss: +37167234250, e-pasta adrese: dana.cielena@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2018.gada 22.Marts plkst. 10.15.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31