Sarunu procedūra ar publikāciju “Metāla tilta krāsošana posmā Jugla-Garkalne” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Metāla tilta krāsošana posmā Jugla-Garkalne”

 VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Metāla tilta krāsošana posmā Jugla-Garkalne” (turpmāk-sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: metāla tilta laiduma konstrukciju krāsošana saskaņā ar Tehnisko uzdevumu. Objekta novietojums: Jugla – Garkalne 11+668.km. Krāsojamais laidums: Tērauda laiduma konstrukcija Nr.2 (pāra ceļš)

Vēršam uzmanību, ka pretendentam jābūt Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izsniegtai drošības apliecībai.

Pretendenta rīcībā ir būvspeciālists (būvkomersants), kuram ir atbilstošas zināšanas sarunu procedūras  priekšmetā noteikto darbu veikšanai un uzraudzībai.

Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir sekmīgi veicis vismaz 1 (vienu) iepirkuma priekšmetam līdzīgu (pēc satura un apjoma) līgumu.

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un tos saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 341.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu  procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), pievienojot maksājuma uzdevumu kopiju par nolikuma saņemšanu, un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: kristaps.nusbergs@ldz.lv .

Pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21%. Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajiem piegādātājiem  jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Luminor Bank AS Latvijas filiāle”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Sarunu procedūrai ar publikāciju “Metāla tilta krāsošana posmā Jugla-Garkalne”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2019.gada 19.marta plkst. 10.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2019.gada 19.martā, plkst.10.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

Papildus informācija:

  1. ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums.   Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 1000,00 EUR bez PVN;

  2. iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% apmērā no līgumcenas (EUR, bez PVN).

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciālists Kristaps Nusbergs, tālrunis: +371 67234922, e-pasts: kristaps.nusbergs@ldz.lv ;

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2019.gada 19.Marts plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30