Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Materiālu un instrumentu iegāde LDz Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa vajadzībām”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu, “Materiālu un instrumentu iegāde LDz Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa vajadzībām” (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets un apjoms: Materiālu un instrumentu iegāde LDz Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa vajadzībām.

Iepirkuma priekšmets tiek dalīts sekojošās daļās:

1.daļa “Rīga”;

2.daļa “Daugavpils”;

3.daļa “Jelgava”;

4.daļa “Ventspils”;

5.daļa “Liepāja”;

6.daļa “Rēzekne”;

7.daļa “Krustpils”.

Sarunu procedūrā pretendents var iesniegt piedāvājumu gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Sarunu procedūras uzaicinājuma saņemšana:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras uzaicinājumu var iepazīties un to saņemt VAS “Latvijas dzelzceļš”, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1050, Iepirkumu birojā, 5.stāvā, 533.kabinetā.

Sarunu procedūras uzaicinājumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pastu, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: rudolfs.ozolins@ldz.lv. Pieprasījumā sarunu procedūras uzaicinājuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs).

Sarunu procedūras uzaicinājuma dokumenti ir pieejami bez maksas.

Piedāvājuma iesniegšana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2016.gada 7.jūnijam plkst. 9.30, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 533. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā), Rīgā, Latvijā. Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu atvēršanas notiek slēgtā sēdē.

Piedāvājumus sarunu procedūrai atver 2016.gada 7.jūnijā plkst.10.00, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 532. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā) Rīgā, Latvijā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras uzaicinājumu, sarunu procedūras komisijas sekretārs – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciālists Rūdolfs Ozoliņš, tālruņa numurs:+371 67234932, faksa numurs:+371 67234250, e-pasta adrese: rudolfs.ozolins@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2016.gada 7.Jūnijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31