Sarunu procedūra ar publikāciju “Mēraparātu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Mēraparātu piegāde”

VAS  “Latvijas  dzelzceļš” (turpmāk – pasūtītājs) izsludina  sarunu  procedūru ar publikāciju “Mēraparātu piegāde”  (turpmāk - sarunu procedūra).

1. Sarunu procedūras priekšmets:

1.1. Mēraparātu piegāde saskaņā ar nolikuma Tehnisko specifikāciju (Tehnisko specifikāciju skatīt zemāk sludinājuma sadaļā “PIELIKUMI”) 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.

1.2. Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

2. Būtiskākās kvalifikācijas prasības:

2.1. Vismaz  pēdējos 2 gadus pretendenta viena no darbības jomām ir saistīta ar sarunu procedūras priekšmetu - pretendents pēdējo 2 gadu laikā ir veicis vismaz 2 iepirkuma priekšmetam līdzīga satura un apjoma preču piegādes.

2.2. Pretendentam ir  piešķirtas tiesības piegādāt sarunu procedūras priekšmetā minētās preces.

2.3. Ja pretendenta piedāvātā prece neatbilst nolikuma Tehniskajā specifikācijā norādītajai precei, jāiesniedz ražotāja dokumentāciju vai Eiropas Savienības standartiem atbilstošu Latvijas Republikas vai citas valsts testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju un sertificēšanas un inspicēšanas institūciju izsniegtu apliecinājumu par piedāvātās preces pārbaudes rezultātiem, kas pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents.

3. Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

3.1. Pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85,00, ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, bankas kods: NDEALV2X, ar norādi “Sarunu procedūra ar publikāciju “Mēraparātu piegāde”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atmaksāta.

3.2. Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs) un jāpievieno maksājuma dokumenta kopija un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: agate.kucenko@ldz.lv

3.3. Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties arī klātienē (bet to saņemt tikai pēc maksājuma uzdevuma uzrādīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 341a.kabinetā, Rīgā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

4. Piedāvājuma nodrošinājums:

Pretendentam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums (maksājuma dokuments) par piedāvājuma nodrošinājuma summu 2 % no pretendenta piedāvājuma summas (EUR bez PVN), ja piedāvāto iepirkuma priekšmeta daļu kopsumma pārsniedz 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši euro) bez PVN.

5. Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana:

5.1. Piedāvājumus sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 17.aprīlim, plkst. 10.00, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

5.2. Piedāvājumus sarunu procedūrai atver 2019.gada 17.aprīlī, plkst. 10.15, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

6. Līguma nodrošinājums:

Sarunu procedūras uzvarētājam (-iem), noslēdzot līgumu (-us), būs jāiesniedz līguma nodrošinājums 5 % apmērā no līguma summas (EUR bez PVN).

7. Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Agate Kucenko, tālruņa numurs: +371 67234857, e-pasta adrese: agate.kucenko@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2019.gada 17.Aprīlis plkst. 10.15.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš