Sarunu procedūra ar publikāciju “Kravu vagonu rezerves daļu un materiālu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Kravu vagonu rezerves daļu un materiālu piegāde”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Kravu vagonu rezerves daļu un materiālu piegāde” (turpmāk-sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: kravu vagonu rezerves daļu un materiālu piegāde saskaņā ar līguma specifikāciju:

Daļas Nr.

Preces nosaukums

(rasējuma numurs, standarts vai šifrs)

Mērvienība

 

Daudzums

 
 
 

1.

Bremžu kurpes  P-158 -V-1

gab.

700

 

2.

Čuguna bremžu kluči 80-40-010

gab.

1800

 

3.

Nemetāla bremžu kluči M-65-900sb

gab.

4500

 

4.

Bremzes kluča tapa 100.40.014.0 (6608-N)

gab.

3100

 

5.

Ieliktnis M1698.02.100sb

gab.

125

 

6.

Ieliktnis M1698.03.100sb

gab.

125

 

7.

Ieliktnis T258-001, 100-40-028-001

gab.

800

 

8.

Ieliktnis 100.00.009.0

gab.

100

 

9.

Slāpētājaaparats PMKP-110A

gab.

3

 

10.

Siets 180.00.00

gab.

200

 

11.

Uzgalis 295-012sb

gab.

135

 

12.

Uzgalis 4374

gab.

20

 

13.

Uzgalis 4370

gab.

25

 

14.

Uzmava 4379

gab.

5

 

14.

Uzmava 4379-01

gab.

15

 

16.

T-gabals 4375-01

gab.

5

 

17.

Starplika 270-39902

gab.

50

 

18.

Starplika 265-341

gab.

100

 

19.

Starplika 35061-N

gab.

90

 

20.

Gredzens 4374.00.10

gab.

20

 

21.

Gredzens 4370.00.09

gab.

50

 

22.

Gredzens 4374.00.06

gab.

50

 

23.

Gredzens 4374.00.05

gab.

20

 

24.

Gredzens 4374.00.04

gab.

50

 

25.

Gredzens 4374.00.12

gab.

50

 

26.

Gredzens 4314.00.14

gab.

50

 

27.

Gredzens GOST 3772 “KP”

gab.

10

 

28.

Gredzens GOST 3872 “KU”

gab.

3000

 

29.

Nipelis 4371

gab.

25

 

30.

Caurule R17B

gab.

60

 

31.

Krāns 4314B

gab.

65

 

32.

Krāns 4325B

gab.

10

 

33.

Krāns 4300B

gab.

5

 

34.

Krāns 4300

gab.

5

 

35.

Savienotājšļūtene P36.00

gab.

10

 

36.

Manšete 188-22B

gab.

70

 

37.

Manšete 265-341

gab.

15

 

38.

Berzes ķīlis 100.30.001.0

gab.

75

 

 

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

 

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt var tikai pēc maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Pasūtītājs nosaka ieinteresētajam piegādātājam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūrai ar publikāciju  „Kravu vagonu rezerves daļu un materiālu piegāde” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: jelena.basevska@ldz.lv.

 

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2018.gada 12.februāra plkst. 9.15, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2018.gada 12.februārī, plkst.9.45, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

Papildus informācija:

  1. ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums.   Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 1250,00 EUR, ja piedāvājuma kopējā summa pārsniedz 10 000,00 EUR bez PVN.

  2. iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% apmērā no līgumcenas (EUR, bez PVN).

Piedāvājuma  un līguma nodrošinājums iesniedzams kā iemaksa naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā.

 

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Jeļena Baševska, tālrunis +371 67233404, fakss: +37167234250, e-pasta adrese: jelena.basevska@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2018.gada 12.Februāris plkst. 9.45.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš