Sarunu procedūra ar publikāciju “Kravu vagonu rezerves daļu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Kravu vagonu rezerves daļu piegāde”

 VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Kravu vagonu rezerves daļu piegāde” (turpmāk-sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: Kravu vagonu rezerves daļu piegāde saskaņā ar līguma specifikāciju:

Daļas Nr.

Preces nosaukums

(rasējuma numurs, standarts vai šifrs)

Mēr-vien.

 

Dau-

dzums

Pēc pieprasījuma

*Pircēji:

Rīgas ekspluatācijas iecirknis

(EI-1)

Daugavpils ekspluatācijas iecirknis

(EI-2)

1.

Bremžu kurpes P-158 -V-1

gab.

1850

850

1000

2.

Čuguna bremžu kluči 80-40-010

gab.

2500

2500

-

3.

Nemetāla bremžu kluči M-65-900sb

gab.

3400

800

2600

4.

Bremzes kluča tapa 100.40.014.0 (6608-N)

gab.

900

400

500

5.

Atspere 43339A

gab.

3

3

-

6.

Uzgrieznis 43338

gab.

3

3

-

7.

Ieliktnis M1698.02.100sb

gab.

185

35

150

8.

Ieliktnis M1698.03.100sb

gab.

180

30

150

9.

Slāpētājaaparats T-2

gab.

1

1

-

10.

Slāpētājaaparats PMKP-110A

gab.

3

3

-

11.

Siets 180.00.00

gab.

240

200

40

12.

Uzgalis 295-012sb

gab.

125

120

5

13.

Uzmava 4379

gab.

10

10

-

14.

T-gabals 4375-01

gab.

5

5

-

15.

Kardanvārpsta 4699 -60-01/02

gab.

1

1

-

16.

Ieliktnis T258-001, 100-40-028-001

gab.

1050

50

1000

17.

Staplika 270-39902

gab.

10

10

-

18.

Starplika 265-341

gab.

10

10

-

19.

Starplika 35061-N

gab.

40

40

-

20.

Gredzens KU, 3872 KU

gab.

4500

2500

2000

21.

Gredzens KP, 3772 KP

gab.

10

10

-

22.

Starplika 305-102

gab.

6

6

-

23.

Starplika 216-1916A

gab.

6

6

-

24.

Paplāksne 188-45

gab.

4

4

-

25.

Ieliktnis 100.00.009.0

gab.

50

-

50

26.

Berzes ķīlis 100-30-001-0

gab.

150

-

150

27.

Vāks 100-10-003-0

gab.

10

-

10

28.

Krāns 431B

gab.

10

-

10

29.

Caurule R17B

gab.

70

-

70

30.

Bremzes cilindrs 710.000

gab.

1

-

1

31.

Savienotājšļūtene P36.00

gab.

3

-

3

32.

Manšete 188-22B

gab.

10

-

10

33.

Manšete 265-341

gab.

5

-

5

 

Pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūrai ar publikāciju „ Kravu vagonu rezerves daļu piegāde”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

 

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un tos saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu  procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: jelena.basevska@ldz.lv.

 

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2017.gada 15.februāra plkst. 9.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2017.gada 15.februārī, plkst.10.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā, Rīgā.

 

Papildus informācija:

- ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums, ja piedāvājuma kopējā summa pārsniedz 10 000.00 EUR bez PVN.  Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 1250,00 EUR.

Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā, vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā saskaņā ar Sarunu procedūras nolikuma prasībām;

iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5 % apmērā no līgumcenas (EUR, bez PVN).

 

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Jeļena Baševska, tālrunis +371 67233404, fakss: +37167234250, e-pasta adrese: jelena.basevska@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2017.gada 15.Februāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30